اس ام اس قبولی روزه و پیام قبولی طاعات و عبادات ماه رمضان

871

اس ام اس قبولی روزه و پیام قبولی طاعات و عبادات ماه رمضان

پرشین استار : در این پست پیامک قبولی روزه و پیام قبولی طاعات و عبادات ماه رمضان را برای شما ارائه کرده ایم.

اس ام اس قبولی روزه
اس ام اس قبولی روزه

خبر آوردند که پيامبر، همه انسانها را به يک مهماني بزرگ دعوت نموده است تا در پايان آن به مهمانان نمونه جايزه دهد.

***

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ماه مبارک رمضان، ماه دوري از گناهان، ماه بندگي مبارکتان باد.

***

به هنگام رقت قلب، دعا را غنيمت شماريد که رقت مايه رحمت است.

***

صابران کجاييد که دوباره ايزد امتحانش آغاز شده؟

***

در سال، يک ماه است که خدا بيشتر از هميشه دنبال دوست مي گردد، آيا تو دوست او نيستي؟

***

ماه خير و برکت، ماه نزول رحمت، ماه مهماني و ضيافت الهي، بار ديگر ما را به يک فضاي معنوي غيرقابل وصفي مي کشاند.

***

ماه رمضان نزد خدا حرمت و فضيلت والاتري نسبت به ديگر ماهها دارد.

پیام قبولی طاعات و عبادات ماه رمضان
پیام قبولی طاعات و عبادات ماه رمضان

***

ما و شما و همه هرچه داريم از خداست و هرچه توان داريم براي خدا بايد خرج کنيم.

***

بخشش و عفو داشته باش، مثل دريا.
گشاده دست باش، جاري باش، کمک کن، مثل رود.
اگر کسي اشتباه کرد آن را بپوشان مثل دريا.

***

تمرین کلاس زندگی، درس ایثار و … در ماه پر خیر و برکت رمضان برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم.

***

امام صادق (ع) : خواب روزه دار عبادت، خاموشی او تسبیح، عمل وی پذیرفته شده و دعای او مستجاب است. در ماه پر خیر و برکت رمضان برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم.

***

آرزومند آمرزش گناهان و براورده شدن حاجات روزه داران

***

باز امشب حق صدایم کرده است

وارد مهمانسرایم کرده است

با همه نقصی که در من بوده است

بازهم او دعوتم بنموده است

حلول ماه مبارک رمضان بر مهمان ضیافت الهی مبارک باد