عکس سلفی امانوئل مکرون رئیس‌جمهور جدید فرانسه با اعضای ستادش

39

عکس سلفی امانوئل مکرون رئیس‌جمهور جدید فرانسه

پرشین استار : در تصویر زیر امانوئل مکرون رئیس جمهور جدید فرانسه را مشاهده می‌کنید که یک عکس سلفی یادگاری با اعضای ستادش انداخته است.

سلفی امانوئل مکرون رئیس‌جمهور جدید فرانسه
سلفی امانوئل مکرون رئیس‌جمهور جدید فرانسه

خبرآنلاین