فضیلت روزه پانزدهم شعبان و ثواب روزه گرفتن در روز نیمه شعبان

328

فضیلت روزه گرفتن در ماه شعبان و فضیلت روزه در نیمه شعبان

فضیلت روزه پانزدهم شعبان
فضیلت روزه پانزدهم شعبان

پرشین استار در این پست به بررسی احادیث و روایات روزه گرفتن در ماه شعبان پرداخته است.

*امام صادق علیه السلام در این باره فرموده است: “کسی که روز اول ماه را روزه بگیرد، حتما وارد بهشت می شود. و کسی که دو روز را روزه بگیرد خداوند در هر شب و روزی (به چشم رحمت) به او می نگرد و در بهشت هم به این نگاه ادامه می دهد. و کسی که سه روز روزه بگیرد، با خداوند در عرش و بهشت او دیدار می کند.”

*امیرالمومنین علیه السلام فرموده است: “در هر پنجشنبه شعبان آسمان ها زینت شده و آنگاه فرشتگان عرض می کنند: خدای ما! روزه داران شعبان را ببخش و بیامرز و دعایشان را اجابت فرما. بنابراین کسی که دو رکعت نماز بجا آورد که در هر رکعت سوره فاتحه را یک بار و قل هو الله احد را صد بار بخواند و بعد از سلام دادن صد بار بر پیامبر صلی الله وعلیه واله وسلم درود فرستد، خداوند تمام خواسته های دینی و دنیایی او را بر آورده می فرماید. و کسی که یک روز آن را روزه بگیرد، خداوند بدن او را بر آتش حرام می کند.”

درباره روزه سه روز آخر ماه شعبان گفته شده است:
روزه این سه روز برای کسی که تمام این ماه را روزه نگرفته، فضیلتی دارد که سزاوار نیست مراقب آن را ترک کند. از امام صادق علیه السلام روایت شده است: “کسی که سه روز آخر شعبان را روزه گرفته و آن را به ماه رمضان وصل کند، خداوند روزه دو ماه پی درپی برای او می نویسد.”

در ماه شعبان امام زین العابدین (علیه السلام) اصحاب خود را جمع می كرد و می فرمود: یاران من! می دانید این چه ماهی است؟ این ماه شعبان است كه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرمود: شعبان ماه من است، پس در آن روزه بگیرید به خاطر محبت و دوستی پیامبرتان و برای تقرب به پروردگارتان،به همان خدایی كه جان علی بن الحسین در دست اوست از پدرم حسین بن علی(علیه السلام) شنیدم كه امیرالمومنین علیه السلام می فرمود: هر كه به خاطر محبت پیامبر و برای تقرب به خدای عزوجل ماه شعبان را روزه بدارد، خداوند او را دوست خواهد داشت و به كرامتش در روز رستاخیز نزدیك خواهد كرد و بهشت را بر او واجب خواهد گردانید.