پدرام کریمی مجری جوان مهمان امشب برنامه دورهمی

171

پدرام کریمی مجری جوان امشب در برنامه دورهمی

پدرام کریمی مهمان شنبه شب دورهمی
پدرام کریمی مهمان شنبه شب دورهمی

پرشین استار : پدرام کریمی مجری برنامه امروز هنوز تموم نشده مهمان شنبه شب دورهمی مهران مدیری خواهد بود.

برنامه دورهمی با حضور پدرام کریمی امشب ساعت 23 از شبکه نسیم پخش میشود.