پدرام کریمی مجری جوان مهمان امشب برنامه دورهمی

پدرام کریمی مجری جوان امشب در برنامه دورهمی

پدرام کریمی مهمان شنبه شب دورهمی
پدرام کریمی مهمان شنبه شب دورهمی

پرشین استار : پدرام کریمی مجری برنامه امروز هنوز تموم نشده مهمان شنبه شب دورهمی مهران مدیری خواهد بود.

برنامه دورهمی با حضور پدرام کریمی امشب ساعت 23 از شبکه نسیم پخش میشود.