پیشنهاد همکاری

پیشنهاد همکاری
در دنیای امروز وجود ارتباط و تبادل افکار، دانش و اطلاعات از جمله نیازهای انکار ناپذیر انسانها می باشد. کما اینکه توسعه و فراگیری روزافزون اینترنت به واسطه همین نیاز شکل گرفته است لذا گروه پرشین استار آمادگی خود را برای کلیه همکاری‏ های مشترک اعلام و از پیشنهادهای شما سروران ارجمند در این زمینه استقبال می‏ کند.

چنانچه هرگونه پیشنهاد همکاری در زمینه فعالیت گروه یا قابل ارائه در آن را دارید، می‏ توانید از طریق صفحه تماس با ما، آن را مطرح نمایید.