مقایسه جالب از زندگی ایرانی های قدیم و امروزی

مقایسه عکس‌های تاریخی از زندگی مردم در گذشته و حال، نشان از تغییر و تحول جالب و گاه از سکونی عجیب در زندگی ایرانیان دارد. عکس‌هایی از دیروز و امروز که خود سخن می‌گویند و نیاز به توضیح زیادی ندارند.

در ایام گذشته فقط افراد متمول و ثروتمند بودند که اسب داشتند. حالا اما وضعیت زندگی ثروتمندان کاملا تغییر کرده است. این روزها فقط این افراد متمول و ثروتمند هستند که پورشه سوار می‌شوند.

ایران قدیم
ایران قدیم
ایران جدید
ایران جدید

دیروز؛ زندانیان در”غل و زنجیر”. حال حکایت غل و زنجیر تمام شده است، اما حکایت زندان و زندانی نه. از جمله می‌گویند که “تقصیر ماهواره” است.

ایران قدیم
ایران قدیم
ایران جدید
ایران جدید

دیروز؛ پنبه‌زنی، لحاف و تشک دوزی.
پنبه‌زنی، لحاف و تشک دوزی، شغلی که امروز تقریبا فراموش شده است. اما کماکان در گوشه و کنار کشور می‌توان شاهد صحنه‌هایی از این دست بود.

ایران قدیم
ایران قدیم
ایران جدید
ایران جدید

دیروز؛ صنایع دستی در اصفهان.
صنایع دستی در اصفهان هنوز در شمار جاذبه‌های توریستی است. اما کارگاه‌های صنایع دستی امروزه روز به این شکل در آمده‌اند.

ایران قدیم
ایران قدیم
ایران جدید
ایران جدید

دیروز؛ دلاک‌ها در گرمابه.
دلاک‌ها در معدود گرمابه‌هایی که باقی مانده‌اند. نقش گذر زمان را بر چهره فرسوده گرمابه‌های امروز می‌توان مشاهده کرد.

ایران قدیم
ایران قدیم
ایران جدید
ایران جدید

دیروز؛ مکتب‌خانه (مدرسه) در گذشته در کنترل روحانیون بود.
گرچه مدارس در ایران مدرن شدند، اما امروز نیز سایه سیاست و تبلیغات سیاسی بر مدرسه‌ها مشهود است.

ایران قدیم
ایران قدیم
ایران جدید
ایران جدید

دیروز؛ قرن‌ها حمل کاه در ایران با گاو و گاری صورت می‌گرفت.
با ورود تراکتور چهره کشاورزی کشور تغییر کرد.

ایران قدیم
ایران قدیم
ایران جدید
ایران جدید

دیروز؛ در آن ایام قلیان کشیدن زنان تنها در اندرونی مجاز بود.
امروز زنان قلیان کشیدن را از اندرونی به فضای باز و پیک‌نیک‌ها کشانده‌اند که البته با مخالفت‌هایی روبه‌روست که ربط چندانی به مضرات دخانیات ندارد.

ایران قدیم
ایران قدیم
ایران جدید
ایران جدید

دیروز؛ سفره غذا در آن ایام.
سفره همان سفره است، اما با کمی تغییرات. هنوز بسیاری سر سفره می‌نشینند و جمعی غذا می‌خورند. اما نوشابه‌های گاز دار نیز به سفره‌ها افزوده شده‌اند.

ایران قدیم
ایران قدیم
ایران جدید
ایران جدید

دیروز؛ بنای “امام‌زاده شاه‌رضا” در شهرضا.
بنای “امام‌زاده شاه‌رضا” و بسیاری از بناهای مذهبی ظرف سالیان اخیر مورد توجه خاص مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.

ایران قدیم
ایران قدیم
ایران جدید
ایران جدید

دیروز؛ چهره ورزش باستانی در آن ایام.
گرچه توجه عمومی به ورزش باستانی در دهه‌های گذشته کاهش یافته است، هنوز جوانان در برخی از نقاط کشور به این ورزش می‌پردازند.

ایران قدیم
ایران قدیم
ایران جدید
ایران جدید

دیروز؛ مراسم نیایش ارامنه در اصفهان.
و چهره امروزین مراسم نیایش ارامنه.

ایران قدیم
ایران قدیم
ایران جدید
ایران جدید