متن کامل شعر کوتاه طنز آب هست بریز بپاش خیالت تخت از مجید مرسلی

شعر آب هست بریز بپاش خیالت تخت یکی از اشعار طنز مجید مرسلی است که درباره اسراف در مصرف آب سروده شده است.

شعر آب هست بریز بپاش خیالت
شعر آب هست بریز بپاش خیالت

در ادامه این مقاله متن کامل شعر کوتاه طنز هر چه داری در توان اسراف کن بی توقف بی امان اسراف کن را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

هر چه داری در توان اسراف کن
بی توقف بی امان اسراف کن

گر چه می‌گویند کم آبی شده
تو ولی در این میان اسراف کن

وقت استحمام، صبح و عصر و شام
بی محابا توی وان اسراف کن

خودروی خود را بشو با آب شیر
همچو یک شیر ژیان اسراف کن

وقت شادی با دف و با هلهله
در عزا مویه کنان اسراف کن

ظرف‌ ها را هی بشو با شیر باز
مثل یک جوی روان اسراف کن

پول آن را می‌ دهی از جیب خویش
هست ارزان یا گران اسراف کن

سفره ها خالیست در زیر زمین
دائما یا ناگهان اسراف کن

چکه چکه می چکد از شیر آب
گاه چون قطره چکان اسراف کن

موقع مسواک شیر آب را
هان نبندی ای فلان! اسراف کن

روز فردا، فکر فردا می‌ کنیم
حال تو در این زمان اسراف کن

بی گمان روزی پشیمان می‌ شوی
تو همین را هم ندان … اسراف کن!

” شاعر : مجید مرسلی