فضیلت روزه گرفتن و صلوات فرستادن در ماه شعبان در روایات و احادیث

در ادامه این مقاله با همه ی فضیلت های روزه گرفتن و صلوات فرستان در ماه شعبان در روایات و احادیث امامان و پیامبر اکرم (ص) بیشتر آشنا می شوید. با پرشین استار همراه باشید؛

فضیلت ماه شعبان در روایات و احادیث
فضیلت ماه شعبان در روایات و احادیث

امام صادق (ع) فرمود : روزه ماه رمضان ذخیره بنده برای روز قیامت است، هیچ بنده ای در ماه شعبان روزه زیاد نمی گیرد مگر اینکه خداوند امور معیشتی اش را اصلاح می گرداند و شر دشمنش را بر طرف می نماید.

هرکس یک روز از ماه شعبان را روزه بگیرد کمترین پاداشش این است که بهشت بر او واجب می گردد.

فضایل ماه رجب شعبان رمضان – صفحه 39

*****

حسن بن علی بن فضال گوید از امام رضا (ع) شنیدم که می فرمود : هر کس در ماه شعبان هفتاد بار از خداوند طلب مغفرت نماید، خداوند گناهانش را اگر چه به عدد ستارگان باشد می آمرزد.

فضایل ماه رجب شعبان رمضان – صفحه 40

*****

حسن فضال گوید از امام رضا (ع) درباره شب نیمه شعبان سوال کردم، فرمود : آن شبی است که خداوند در آن شب بندگان را از آتش جهنم آزاد می کند و گناهان را می آمرزد.

عرض کردم : آیا برای آن شب نمازی هست که ثوابش نسبت به سایر نماز های شب های دیگر بیشتر باشد؟

فرمود : در آن شب چیز به خصوصی نیست ولیکن اگر دوست داشتی که در آن شب عمل مستحبی را به جا بیاوری پس نماز جعفر طیار را به جا بیاور و در آن شب ذکر خداوند عزوجل، استغفار و دعا زیاد بگو چرا که پدرم می فرمود : دعا در شب نیمه شعبان اجابت شده است.

عرض کردم : مردم می گویند که آن شب شب اقرار است، فرمود : آن شب شب قدر در ماه رمضان است.

فضایل ماه رجب شعبان رمضان – صفحه 40

*****

زید بن اسلم گوید از رسول خدا (ص) از روزه ماه رجب سوال شد، فرمود : چرا از روزه ماه شعبان غافلید؟

فضایل ماه رجب شعبان رمضان – صفحه 49

*****

رسول خدا (ص) فرمود : شعبان ماه من است و رمضان ماه خداست و آن بهار فقراست. خداوند قربانی کردن را قرار داد تا مساکین تان از گوشت سیر گردند پس آن ها را اطعام کنید.

فضایل ماه رجب شعبان رمضان – صفحه 55

*****

امام صادق (ع) فرمود : پدرم دو ماه شعبان و رمضان را با روزه به هم وصل می کرد و می فرمود : روزه دو ماه پی در پی توبه ای از جانب خداوند است.

فضایل ماه رجب شعبان رمضان – صفحه 55

*****

امام صادق (ع) فرمود : هرکس سه روز از ماه شعبان را روزه بگیرد بهشت بر او واجب می گردد و روز قیامت رسول خدا (ص) او را شفاعت می فرماید.

فضایل ماه رجب شعبان رمضان – صفحه 56

*****

راوی گوید : رسول خدا (ص) ماه شعبان را با روزه به ماه رمضان وصل می کرد.

فضایل ماه رجب شعبان رمضان – صفحه 62

*****

صفوان بن سلیمان گوید عایشه گفت : رسول خدا (ص) ندیدم که ماهی را به اندازه ماه شعبان روزه بگیرد یعنی بیشتر از ماه های دیگر – به غیر ماه رمضان – در ماه شعبان روزه می گرفت.

فضایل ماه رجب شعبان رمضان – صفحه 62