اسم های مستعار شاخ و خفن برای اکانت گیم و بازی

لقب خوب برای گیمر
لقب خوب برای گیمر

اسم شاخ دخترونه برای بازی

Daddy’s Girl : دختر بابا

Mamma’s Girl : دختر مامان

Deadly Pink : صورتی قاتل

Queen of Queens : ملکه ملکه ها

Real Princess : پرنسس واقعی

Godmother : مادرخوانده

Ocean Girl : دختر اقیانوس

One Eyed Girl : دختر یک چشم

Adopted Girl : دختر خوانده

Ms. Poker : خانم پاکر

Girl Alpha : دختر آلفا

Puma Warrior : مبارز پوما

Evil Girl : دختر شرور

Silent Beauty : زیبای آرام

Silent Killer : قاتل خاموش

Super Woman : سوپر ومن

Helen Killer : هلن کیلر

Cat Woman : زن گربه ای

Purple Rainbow : رنگین کمان بنفش

Gold Digger : گلد دیگر

Gangster Girl : دختر گانگستر

Angry Girl : دختر عصبانی

Bomber Girl : دختر بمب افکن

Heaven Girl : دختر بهشتی

Cowgirl : کاوگرل

اسم شاخ پسرونه برای بازی

THE STRANGER : بیگانه

Dream killer : قاتل آرزو ها

Captain Jack Sparrow : کاپیتان جک اسپارو

CoolShooter : تیرانداز جذاب

Hungry Admirals : فرماندهان گرسنه

Bad soldier : سرباز بد

Psycho killer : قاتل روانی

Commando : کماندو

Ninja : نینجا

Kill master : قاتل حرفه ای

SnakeEye : چشم مار

Secret killer : قاتل سری

Hacker : هکر

Death gun : اسلحه مرگ

Terminator x : ترمیناتور ایکس

Troll : ترول

Silent Storm : طوفان خاموش

The wizard : جادوگر

Phantom : فانتوم

Doctor : دکتر

Professor : پروفسور

Death breath : نفس مرگ

Ice wizard : جادوگر یخی

Wampire : خون آشام

Mad boy : پسر دیوانه