شعر های کوتاه و متن های زیبا برای تبریک روز ملی خلیج فارس

در ادامه این مقاله شعر ها و متن های زیبای کوتاه برای تبریک رسمی روز ملی خلیج همیشه فارس را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

متن زیبا برای خلیج همیشه فارس
متن زیبا برای خلیج همیشه فارس

ای عشق آفتاب و زمین ای خلیج فارس
چشم آبی همیشگی قصه های من
روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد!

***

ای پاره تن وطن من، خلیج فارس
ای از تو شادی و محن من، خلیج فارس
روز ملی خلیج فارس مبارک!

***

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس
نام نامی ات هماره جاودانه است
نام نامی ات هماره بر زبان موج
جاودان ترین سرود عاشقانه است
روز ملی خلیج فارس مبارک باد!

***

نیلگون دریای زیبا و عظیم
پارس نام با وقارت از قدیم
روز ملی خلیج همیشه فارس را به شما تبریک می گوییم!

***

ای خلیج فارس بام گنبد دوار ما
نام تو منقوش در قلب و دل بیدار ما
روز ملی خلیج فارس بر شما و خانواده محترم گرامی باد!

***

خلیج فارس قلب کشور ماست
از آنجا قوم پاک آریا خاست
کز آنها مانده است اندرز بسار
بهین پند و بهین گفت و بهین کار
روز ملی خلیج فارس مبارک!

***

ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم
بر آسمان آبی این خاک
و خلیج همیشگی فارس، فارس، فارس خواهد بود

***

ای شب از مهتاب تو روشن شده
روی خاک از آب تو گلشن شده
ای خلیج فارس، ای نام بلند
ای شکوهت مثل الوند و سهند
ای غرورت مظهر پایندگی
نام تو دیباچه بالندگی
روز خلیج فارس مبارک!

***

نمی فهمد رقیب گول و گیجت
که بی مرگند یاران بسیجت
و ما تا زنده ایم و زندگی هست
همیشه فارس می ماند خلیجت
روز خلیج فارس گرامی!

***

وطن یعنی سرای ترک تا پارس
وطن یعنی خلیج تا ابد فارس
مبارک باد روز ملی خلیج فارس!

***

یک بیت شعر در مورد خلیج فارس

تا روزی که دنیا برقرار است
خلیج فارس نامش پایدار است