شعرها و دوبیتی های بابا طاهر عریان درباره خدا و عشق و زندگی

در ادامه این مقاله گلچین زیباترین اشعار عاشقانه و مفهومی بابا طاهر درباره زندگی و مرگ و عشق و خدا و بهار و شعر های زیبا و دوبیتی های مشهور بابا طاهر همدانی ارائه شده است. با پرشین استار همراه باشید؛

اشعار بابا طاهر درباره عشق

زیباترین اشعار بابا طاهر عریان
زیباترین اشعار بابا طاهر عریان

دل عاشق به پیغامی بسازد
خمار آلوده با جامی بسازد

مرا کیفیت چشم تو کافیست
ریاضت کش، به بادامی بسازد

******

بُود درد مُو و درمانم از دوست
بُود وصل مو و هجرانم از دوست

اگر قصابم از تن واکره پوست
جدا هرگز نگردد جانم از دوست

******

سری دارم که سامانش نمی بو
غمی دارم که پایانش نمی بو

اگر باور نداری، سوی من آی
بوین دردی که درمانش نمی بو

******

دو زلفانت گرم تار ربابم
چه میخواهی ازین حال خرابم

ته که با مو سر یاری نداری
چرا هر نیمه شو آیی بخوابم

******

عزیزان از غم و درد جدایی
به چشمانم نمانده روشنائی

بدرد غربت و هجرم گرفتار
نه یار و همدمی نه آشنائی

******

اشعار بابا طاهر درباره خدا

چرا دایم بخوابی ای دل ای دل
ز غم در اضطرابی ای دل ای دل

بوره کنجی نشین شکر خدا کن
که شاید کام یابی ای دل ای دل

******

خداوندا بفریاد دلم رس
تو یار بیکسان مو مانده بیکس

همه گویند طاهر کس نداره
خدا یار مو چه حاجت کس

******

عکس نوشته بابا طاهر
عکس نوشته بابا طاهر

عزیزان موسم جوش بهاره
چمن پر سبزه صحرا لاله زاره

دمی فرصت غنیمت دان درین فصل
که دنیای دنی بی اعتباره

******

نمی دانم دلم دیوانهٔ کیست
کجا آواره و در خانهٔ کیست

نمی دونم دل سر گشته مو
اسیر نرگس مستانه کیست

******

اگر آئی به جانت وانواجم
وگر نائی به هجرانت گداجم

ته هر دردی که داری بر دلم نه
بمیرم یا بسوجم یا بساجم

******

دوبیتی های باباطاهر

فلک کــــــی بشنــــود آه و فغونم
به هــــر گردش زند آتش به جونم

یک عمری بگــــذرونم با غم و درد
به کــــــام دل نگـــــــردد آسمونم

******

ز دست دیده و دل هر دو فریاد
که هر چه دیده بیند دل کند یاد

بسازم خنجری نیشش ز فولاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

******

گزیده اشعار بابا طاهر

خدایا خسته و زارم ازین دل
شو و روزان در آزارم ازین دل

مُو از دل نالم و دل نالد از مو
ز مو بستان که بیزارم ازین دل

******

نگارینا! دل و جانم ته دیری
همه پیدا و پنهانم ته دیری

نمیدانم که این درد از که دیرم
همی‌دانم که درمانم ته دیری

******

خوشا آنانکه سودای تو دیرند
که سر پیوسته در پای تو دیرند

به دل دیرم تمنای کسانی
که اندر دل تمنای تو دیرند

******

به والله که جانانم تویی تو
بسلطان عرب جانم تویی تو

نمیدونم که چونم یا که چندم
همی دونم که درمانم تویی تو

******

زیباترین اشعار بابا طاهر

دوبیتی های باباطاهر
دوبیتی های باباطاهر

عزیزا کاسهٔ چشمم سرایت
میان هردو چشمم جای پایت

از آن ترسم که غافل پا نهی تو
نشنید خار مژگانم بپایت

******

دلا خوبان دل خونین پسندند
دلا خون شو که خوبان این پسندند

متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست
گروهــــی آن گروهی این پسندند

******

جدا از رویت ای ماه دل افروز
نه روز از شو شناسم نه شو از روز

وصــالت گر مـرا گردد میسّر
همه روزم شود چون عید نوروز

******

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی
دلــش از درد دنــیا ریشتر بی

اگر بر سر نهی چون خسروان تاج
به شیرین جانت آخر نیشتر بی

******

هر آنکس عاشق است از جان نترسد
یقین از بند و از زندان نترسد

دل عاشق بُوَد گرگ گرسنه
که گرگ از هی هی چوپان نترسد

******

شعر بابا طاهر درباره دوست

درخت غم بجانم کرده ریشه
بدرگاه خدا نالم همیشه

رفیقان قدر یکدیگر بدانید
اجل سنگست و آدم مثل شیشه

******

ته دوری از برم دل در برم نیست
هوای دیگری اندر سرم نیست

بجان دلبرم کز هر دو عالم
تمنای دگر جز دلبرم نیست

******

خرم کوه و خرم صحرا خرم دشت
خرم آنانکه این آلالیان کشت

بسی هند و بسی شند و بسی یند
همان کوه و همان صحرا همان دشت

******

بهار آیو به صحرا و در و دشت
جوانی هم بهاری بود و بگذشت

سر قبر جوانان لاله رویه
دمی که گلرخان آیند به گلگشت

******

سیاهی دو چشمانت مرا کشت
درازی دو زلفانت مرا کشت

به قتلم حاجت تیر و کمان نیست
خم ابرو و مژگانت مرا کشت

******

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ
اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ

اگر ملک سلیمانت ببخشند
در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

******

دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر عریان

گلچین اشعار بابا طاهر
گلچین اشعار بابا طاهر

یکی درد و یکی درمان پسندد
یک وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد

******

دو چشمم درد چشمانت بچیناد
مبو روجی که چشمم ته مبیناد

شنیدم رفتی و یاری گرفتی
اگر گوشم شنید چشمم مبیناد

******

دلم بی وصل ته شادی مبیناد
زدرد و محنت آزادی مبیناد

خراب آباد دل بی مقدم تو
الهی هرگز آبادی مبیناد

******

غریبی بس مرا دلگیر دارد
فلک بر گردنم زنجیر دارد

فلک از گردنم زنجیر بردار
که غربت خاک دامنگیر دارد

******

خور از خورشید رویت شرم دارد
مه نو زابرویت آزرم دارد

بشهر و کوه و صحرا هر که بینی
زبان دل بذکرت گرم دارد

******

غم عشقت بیابان پرورم کرد
فراقت مرغ بی‌بال و پرم کرد

بمو واجی صبوری کن صبوری
صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد

******

چو آن نخلم که بارش خورده باشند
چو آن ویران که گنجش برده باشند

چو آن پیری همی نالم درین دشت
که رودان عزیزش مرده باشند

******

دگر شو شد که مو جانم بسوزد
گریبان تا بدامانم بسوزد

برای کفر زلفت ای پریرخ
همی ترسم که ایمانم بسوزد

******

اشعار زیبای بابا طاهر

پسندی خوار و زارم تا کی و چند
پریشان روزگارم تا کی و چند

ته که باری ز دوشم برنگیری
گری سربار بارم تا کی و چند

******

خوشا آنانکه تن از جان ندانند
تن و جانی به جز جانان ندانند

بدردش خو گرند سالان و ماهان
بدرد خویشتن درمان ندانند

******

شعر های کوتاه بابا طاهر
شعر های کوتاه بابا طاهر

مرا نه سر نه سامان آفریدند
پریشانم پریشان آفریدند

پریشان خاطران رفتند در خاک
مرا از خاک ایشان آفریدند

******

فلک زار و نزارم کردی آخر
جدا از گلعذارم کردی آخر

میان تختهٔ نرد محبت
شش و پنجی بکارم کردی آخر

******

بروی ماهت ای ماه ده و چار
به سرو قدت ای زیبنده رخسار

که جز عشقت خیالی در دلم نی
بدیاری ندارم مو سر و کار

******

دلم زار و دلم زار و دلم زار
طبیبم آورید دردم کرید چار

طبیبم چون بوینه بر موی زار
کره در مون دردم را بناچار

******

سه درد آمو بجانم هر سه یکبار
غریبی و اسیری و غم یار

غریبی و اسیری چاره دیره
غم یار و غم یار و غم یار

******

زدل نقش جمالت در نشی یار
خیال خط و خالت در نشی یار

مژه سازم بدور دیده پرچین
که تا وینم خیالت در نشی یار

******

اشعار بابا طاهر درباره مرگ

اگر شیری اگر میری اگر مور
گذر باید کنی آخر لب گور

دلا رحمی بجان خویشتن کن
که مورانت نهند خوان و کنند سور

******

به قبرستان گذر کردم کم و بیش
بدیدم قبر دولتمند و درویش

نه درویش بیکفن در خاک رفته
نه دولتمند برده یک کفن بیش

******

فلک نه همسری دارد نه هم کف
بخون ریزی دلش اصلا نگفت اف

همیشه شیوهٔ کارش همینه
چراغ دودمانیرا کند پف

******

دلی دیرم ولی دیوانه و دنگ
ز دستم شیشهٔ ناموس بر سنگ

ازین دیوانگی روزی برآیم
که در دامان دلبر برزنم چنگ

******

خدایا داد از این دل داد از این دل
نگشتم یک زمان من شاد از این دل

چو فردا داد خواهان داد خواهند
بر آرم من دو صد فریاد از این دل

******

نصیب کس مبو درد دل مو
که بسیاره غم بی‌حاصل مو

کسی بو از غم و دردم خبردار
که دارد مشکلی چون مشکل مو

******

اشعار عارفانه بابا طاهر
اشعار عارفانه بابا طاهر

مکن کاری که بر پا سنگت آیو
جهان با این فراخی تنگت آیو

چو فردا نامه خوانان نامه خونند
تو وینی نامهٔ خود ننگت آیو

******

خوش آن ساعت که یار از در آیو
شو هجران و روز غم سر آیو

زدل بیرون کنم جان را بصد شوق
همی واجم که جایش دلبر آیو

******

کجا بی جای ته ای بر همه شاه
که مو آیم بدانجا از همه راه

همه جا جای ته مو کور باطن
غلط گفتم غلط استغفرالله

******

دلی دیرم چو مرغ پا شکسته
چو کشتی بر لب دریا نشسته

تو گویی طاهرا چون تار بنواز
صدا چون می دهد تار گسسته

******

دلم از دست خوبان گیج و ویجه
مژه بر هم زنم خونابه ریجه

دل عاشق مثال چوب‌تر بی
سری سوجه سری خونابه ریجه

******

غمم بیحد و دردم بی شماره
فغان کاین درد مو درمان نداره

خداوندا ندونه ناصح مو
که فریاد دلم بی‌اختیاره

******

زغم جان در تنم در گیر و داره
سرم در رهن تیغ آبداره

ندارم اختیاری از چه جوشش
دل مو تاب این سودا نداره

در ادامه بخوانید : اشعار عرفانی مولانا