انشا ادبی و زیبا درباره ی آرامش برای کودکان و نوجوانان

انشا زیبا و خواندنی در مورد آرامش برای کودکان و نوجوانان پایه چهارم تا دهم

انشا درباره ی آرامش
انشا درباره ی آرامش

همه ی ما انسان ها در زندگی به دنبال یافتن آرامش در زندگی هستیم، آرامشی که بتواند استرس ها و اضطراب های روزمره را از فکر و اندیشه مان پاک کند و راحتی را به ما هدیه کند.

شرایط اجتماعی خوب، مال و ثروت، کار خوب و مسائلی مانند این ها می تواند آرامش بیش تری به انسان ها ببخشد اما گاهی برخی از افراد با وجود رفاه ظاهری در زندگی از آرامش بر خوردار نیستند و برخی دیگر با وجود مشکلات زیاد و تنش ها فکر آرامی دارند و راحت تر با مسائل و مشکلات کنار می آیند.

این تفاوت ها باعث می شود تا درک عمیق تری از واژه ی آرامش داشته باشیم و بفهمیم که آرامش تنها از طریق مسائل ظاهری به دست نمی آید بلکه بیش تر بر خاسته از درون هر انسانی می باشد و تا زمانی که انسان از اعماق وجودش به آرامش دست پیدا نکند حتی اگر به ظاهر هم زندگی خوب و آرامی داشته باشد لحظه های زندگی اش بدون آرامش خواهد گذشت.

انسان باید بتواند تمامی مسائل را ابتدا با خود حل کرده و به نتیجه ی خوب برسد زیرا کسی که در فکر و اندیشه اش درگیر باشد هیچ زمانی به آرامش نمی رسد و بالعکس شخصی که بتواند با خود روراست باشد می تواند به آرامش برسد و مشکلات زندگی اش را بهتر و راحت تر مدیریت کرده و در نتیجه صاحب موفقیت شود.

توکل و تکیه به خداوند در تمام لحظات سخت نیز می تواند آرامش را برای هر شخص به ارمغان آورد، این حس که کسی بزرگ تر، توانمند تر، مهربان تر، بخشنده تر و دارای تمام صفات خوب هستی مراقب ماست می تواند مشکلات را در نظر مان کم رنگ تر کرده و امید را در دل مان زنده کند و امید می تواند باعث آرامش ما شود و استرس ها را از فکر و اندیشه ی ما بیرون کرده و تفکرات مثبت را جایگزین آن کند.