انشا درباره آغاز سال تحصیلی و شروع مدارس برای کودکان و نوجوانان

انشا زیبا و خواندنی در مورد شروع سال تحصیلی جدید و شروع مدارس برای کودکان و نوجوانان پایه چهارم تا دهم

انشا درباره آغاز سال تحصیلی
انشا درباره آغاز سال تحصیلی

امسال در روز اول سال تحصیلی حیاط مدرسه خالی تر و غمگین تر از همیشه بود، هر سال در چنین روزی حیاط مدرسه و کلاس هایش پر می شد از هیاهوی دانش آموزان و صدای معلمانی که می خواستند کمی از آن هیاهو کم کنند و نظمی به آن همه شلوغی بدهند.

اما امسال نه از آن هیاهو خبری هست و نه از آن همه شور و شوق و حتی کمی ناراحتی که باید صبح های زود از خواب بیدار شویم و به مدرسه بیاییم.. امسال همگی نگران هستیم نگران روزهایی که با بیماری عجیب و وحشتناک کرونا می گذرد و آرامش را از تک تک ما گرفته است.

در این روز ها سال تحصیلی از گوشی های مان شروع شده است و ادامه دارد و متاسفانه مشخص نیست که تا چه زمانی باید به دور از مدرسه باشیم و تنها به صفحه ی گوشی زل زده و همه چیز را از آن جا پیگیری کنیم.

این روز ها دیگر صدای خنده و فریاد ما در مدرسه نمی پیچد و به جای آن هر کدام از ما درون خانه های مان تنها هستیم، ما دیگر نمی توانیم شانه به شانه ی دوستان مان در راه و حیاط مدرسه قدم بزنیم و از دلتنگی ها و راز های مان با آن ها سخن بگوییم، دیگر نمی توانیم برای محروم شدن از خواب صبح های زود غر بزنیم … حتی دیگر نمی توانیم با معلم های مان هم کل کل کنیم و سر به سر شان بگذاریم.

ویروس کوچک کرونا تمام زندگی ما را تغییر داده است، کار، تحصیل، تفریح، مهمانی ها، دید و بازدید ها، عروسی ها و تمام ارتباطات انسانی تحت تاثیر این ویروس کوچک است و متاسفانه سال تحصیلی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

امسال شروع سال تحصیلی غم انگیز بود زیرا برخی از دوستان مان به علت همین بیماری وحشتناک برای همیشه ما را ترک کرده بودند و جای شان برای همیشه در ذهن و قلب ما خالی است.