انشا درباره ضرب المثل از این گوش میگیرد و از آن گوش در می کند

انشا زیبا و خواندنی در مورد معنی ضرب المثل “از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند”، برای کودکان، نوجوانان و دانش آموزان پایه چهارم تا دوازدهم

انشا درباره از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند
انشا درباره از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند

هر شخص معمولا در برخی زمینه ها و کارها اطلاعات و تجربیات خوبی دارد و در بعضی کارهای دیگر بسیار مبتدی به حساب می آید و نیازمند این است که برای رسیدن به موفقیت و جلوگیری از شکست و ضربه خوردن، از اطلاعات، نصیحت ها و تجربیات دیگران استفاده کند.

انسان عاقل این امر را سر لوحه ی زندگی خود قرار می دهد و پذیرای این مطلب است که ممکن است بسیاری از چیزها را نداند و بدین ترتیب از پرسیدن و استفاده از مشورت دیگران بهترین بهره را می برد.

اما انسان هایی هم وجود دارند که خود را داناتر و عاقل تر از هر شخص دیگری می دانند و بدون توجه به راهنمایی های دیگران همیشه آنچه که خودشان می خواهند را انجام می دهند، این افراد به جای استفاده از تجربه ی دیگران، دوست دارند همیشه همه چیز را خودشان تجربه کنند حتی اگر این تجربه به قیمت از دست دادن دارایی های ارزشمندشان باشد.

آن ها زمانی که کسی نصیحتشان کند به طور کامل به حرف گوینده گوش می دهند اما چند لحظه بعد تمام گفته ها را اصطلاح از آن گوش دیگری به در کرده و تصمیم خود را عملی می کنند، متاسفانه هیچ پند و اندرزی درباره ی آن ها کارساز نیست و تنها زمانی که سرشان به سنگ بخورد و دچار ضرر و آسیب شوند متوجه اشتباه خود می شوند.

هر کدام از ما افرادی را در زندگیمان داریم که گنجینه ای ارزشمند از تجربیات مختلف هستند و یا نسبت به بسیاری از مسائل آگاه تر و داناتر از ما هستند پس برای جلوگیری از اشتباه و خطا باید از آن ها کمک و مشورت بگیریم زیرا به قول معروف آزموده را آزمودن خطاست و زمانی موفق تر خواهیم بود که از تجربیات دیگران استفاده کنیم و از اشتباهات آن ها درس بگیرم.