انشا درباره تفاوت انسان ها برای کودکان و نوجوانان پایه چهارم تا دهم

انشا زیبا و خواندنی در مورد تفاوت انسان ها با هم برای دانش آموزان پایه چهارم تا دهم

انشا در مورد تفات انسان ها
انشا در مورد تفات انسان ها

ممکن است شباهت هایی بین انسان ها وجود داشته باشد اما هیچ دو انسانی کاملا شبیه به هم نیستند و تفاوت های آشکاری بین آن ها وجود دارد.

هر انسانی با دیگری متفاوت است، این تفاوت گاهی خوب و متاسفانه گاهی بد است، برخی ها مهربان، با گذشت، فداکار و خوب هستند آن ها با همه در صلح بوده و به همه کمک می کنند.

اما برخی دیگر انسان هایی ریاکار، دروغگو، حسود و بد هستند که این افراد از تفاوت های رفتاری خود برای آزار و اذیت دیگران استفاده می کنند.

برخی از انسان ها پر تلاش هستند و برخی تنبل، برخی زندگی خود را صرف کمک به دیگران می کنند و برخی دیگر از تمام توان و فرصت خود برای ضربه زدن به دیگران استفاده می کنند.

بله همه ی انسان ها تفاوت هایی دارند تفاوت هایی که آن ها را از یک دیگر متمایز می کند، انسان ها در رفتار، گفتار،منش، استعداد، پشتکار و بسیاری چیز های دیگر متفاوت هستند و همین تفاوت هاست که باعث می شود هر کدام در مسیر و جایگاه متفاوتی باشیم.

البته متفاوت بودن یک شخص با ما همیشه به معنی بد بودن او نیست بلکه گاهی این تفاوت های آدمی کامل کننده ی دیگری می باشد و برای خوب و بد بودن تفاوت ها تنها بایستی نوع نگاه خود را تغییر دهیم و با رویکرد منفی با این تفاوت ها برخورد نکنیم.

تفاوت های آدمی یادآورد این نکته است که هر کدام از ما موجودی منحصر به فرد هستیم، موجودی با ویژگی هایی که تنها مختص خودمان است، و ما باید از این ویژگی ها برای بهتر بودن و ساختن زندگی بهتر استفاده کنیم.

ما باید از تمام توان، قدرت و استعدادی که داریم در راه کمک به دیگران استفاده کنیم تا زندگی بهتری برای تمام مردم جهان بسازیم و با صلح کنار یک دیگر زندگی کنیم.