انشا با موضوع تلاش و پشتکار مهم تر است یا استعداد و هوش برای نوجوانان

انشای جالب و خواندنی درباره موضوع تلاش مهم تر است یا استعداد و هوش برای پایه هفتم و هشتم

انشا درباره تلاش مهم تر است یا استعداد
انشا درباره تلاش مهم تر است یا استعداد

تلاش مهم تر است یا استعداد برای نوجوانان

به نظر من برای موفقیت و پیشرفت در زندگی تلاش مهم تر از هوش و استعداد است، سر سخت بودن رمز پیروزی در کارها است و کسانی که با یک بار شکست خوردن به مسیر خود ادامه نمی دهند و با روبرو شدن با درهای بسته به دنبال در جدیدی نمی گردند حتی اگر استعداد زیادی داشته باشند نمی توانند یک انسان موفق باشند.

استقامت و سخت کوشی در برابر مشکلات به حل شدن آن ها کمک می کند و رمز و راز پیروزی انسان های موفق در کل تاریخ نیز همین بوده است.

استعداد اگرچه مهم است و باعث می شود از فعالیت خود لذت بیشتری ببریم و هوش نیز نیاز است تا راحت تر موانع را از سر راه خود برداریم اما هیچ یک رمز اصلی پیروزی نیستند.

با درک و باور این مسئله همه می توانند موفق باشند، چه آن هایی که به نظر کم استعداد می رسند و گمان می کنند به خاطر نداشتن هوش و استعداد کافی نمی توانند پیشرفت کنند و چه آن هایی که استعدادهای فراوانی دارند اما ممکن است با تنبلی آن را به باد فنا دهند.

در مسیر پیشرفت کافی است از شکست نترسیم، بدون شک دنیای بدون ترس دنیای بسیار زیباتر و موفق تری خواهد بود!

خداوند نیز در قرآن می فرماید: “از من بترسید و نه از هیچ کس و هیچ چیز دیگر” و این یعنی انسان این قابلیت را دارد که نترسد و اگر این طور باشد هیچ سدی برای تغییر شرایط زندگی اش وجود نخواهد داشت.

خداوند در وجود همه ما استعدادهایی قرار داده است که اگرچه ممکن است از آن ها بی اطلاع باشیم اما همان جا همیشه هستند، همچنین برخی از ما هوش بیشتری نسبت به برخی دیگر داریم.

امکان ندارد موفقیت تنها در گروی استعداد و هوش ذاتی آدم ها باشد و هرکس به نظر بی استعدادتر به نظر می رسد کمتر موفق باشد چون این تفکر با عدالت خداوند تناقض دارد در حالی که خداوند عادل هرگز اجازه نمی دهد ذره ای به کسی ظلم شود.

ما باید با تلاش استعدادهای خود را کشف کرده و با توکل بر خداوند و پشتکار دائمی جلو برویم و بدانیم تنها راه برای موفق شدن حرکت کردن است و کسانی که تنها به امید استعدادهای ذاتی خود می مانند و حرکتی نمی کنند هرگز طعم موفقیت را نخواهند چشید.