انشا زیبا و خواندنی از زبان یک تلفن همراه برای کودکان و نوجوانان

انشا زیبا و خواندنی از زبان یک تلفن همراه برای کودکان و نوجوانان پایه چهارم تا دهم

انشا درباره من یک تلفن همراهم
انشا درباره من یک تلفن همراهم

من یک تلفن همراه هستم، تلفن همراهی که بسیار هوشمند و سریع است و برنامه ها و سرگرمی های زیادی دارد.

پدران من بسیار ساده تر و ابتدایی تر بودند ولی با گذشت زمان نسل من پیشرفت کرد و امروزه ما در همه جا حضور داریم و عضو جدایی ناپذیر زندگی انسان ها شده ایم.

آن ها در هر حال و هوایی که باشند ما را فراموش نمی کنند مثلا همین صاحب من آن قدر به من وابسته است که لحظه های بسیار کمی حاضر می شود بدون من جایی برود و یا کاری انجام دهد.

من از این بابت هم خوشحالم هم ناراحت، خوشحال به خاطر این که مورد اهمیت هستم و ناراحت از این که این قدر استفاده از من می تواند عمرم را کوتاه کند به علاوه صاحبم را نیز برخی اوقات دچار مشکلات کرده و از دنیای واقعی انسان ها دورش کند.

اما خوب این مسئله چیزی نیست که من بخواهم به او تذکر دهم بلکه او خود باید به این نتیجه برسد و کاری هم از دست من بر نمی آید فقط برخی اوقات که واقعا دیگر می شوم سعی می کنم از خودم واکنشی نشان دهم مثلا یک دفعه خاموش شوم تا بلکه صاحبم برای مدتی دست از سرم بردارد و اجازه دهد استراحت کنم.

بعضی وقت ها هم این تلاش های من بی فایده است و او هم چنان به کار خود ادامه می دهد و توجهی هم به خستگی و خاموش شدن من نمی کند و سعی می کند هر طور شده از من کار بکشد.

او اول صبح همین که چشم اش را باز می کند مرا که کنار تختش هستم بر می دارد و برنامه های مختلفم را چک می کند تا مبادا از دنیای مجازی ساخته شده عقب بماند بعد در طول روز هم این چک کردن ها ادامه دارد تا زمانی که واقعا از خستگی نتواند چشمانش را باز کند آن وقت به زور و با نارضایتی مرا گوشه ای می گذارد و به خواب می رود.

این کار مرا خسته می کند به همین علت دوست دارم انسان ها در استفاده ی از ما تعادل را رعایت کنند در این صورت هم ما و هم خود شان کمی آسوده تر خواهیم بود.