انشا درباره جنگ و آسیب های آن برای کودکان و نوجوانان

دو انشای زیبا و تاثیرگذار درباره جنگ و پیامدهای پس از آن برای کودکان و نوجوانان

انشا درباره جنگ
انشا درباره جنگ

انشا در مورد جنگ برای پایه پنجم و ششم

من جنگ را در تلویزیون دیده ام، همان که آدم های زیادی را می کشد.

در جنگ بسیاری از بچه ها، زن ها و مردهای بی دفاع و بی گناه می میرند بدون آن که بتوانند طعم واقعی و خوب زندگی را فهمیده باشند.

نمی دانم کشورها چرا با هم جنگ می کنند و دعوای آن ها سر چه چیزی است اما مادرم می گوید مردم معمولا برای قدرت بیشتر و ثروت بیشتر با هم جنگ می کنند اما بعضی از جنگ ها برای دفاع از وطن است و ارزش زیادی دارد و کسانی که در این جنگ کشته می شوند شهید هستند.

در جنگ جان آدم ها گرفته می شود تا بعضی آدم های دیگر به هدف خودشان برسند. یک طرف جنگ ظالم است و طرف دیگر مظلوم. یک طرف حمله می کند و طرف دیگر سعی می کند از خودش و ملتش دفاع کند.

من فکر می کنم بسیاری از جنگ ها دعوا بین خوبی و بدی و روشنایی و تاریکی هستند، چون خوبی و بدی نمی توانند با هم سازش کنند.

جنگ همیشه در تاریخ اتفاق افتاده است و قربانی های زیادی به جا گذاشته است. به نظرم علت جنگ بین آدم ها این است که بعضی از آن ها قلب شان سیاه شده و دیگر احساس ندارند و دیگر تحمل روشنایی و خوبی را ندارند. دیگر نمی توانند زیبا و پاک زندگی کنند و به همین دلیل سعی می کنند دیگران را اسیر و برده خودشان کنند تا این طوری به خواسته های خودشان برسند.

وقتی آدم های دیگر نمی خواهند اسیر و برده بدی ها شوند و می خواهند آزاد زندگی کنند جنگ شروع می شود. در جنگ ها گاهی بدی ها پیروز می شوند و گاهی خوبی ها.

اما خداوند قول داده است که زمین در آخر به آدم های خوب می رسد، زمانی که روشنایی همه جا را می گیرد و دیگر هیچ نقطه سیاهی در روی زمین نخواهد ماند، به امید این روز.

انشا در مورد جنگ برای پایه هشتم و نهم

دنیا با جنگ و نزاع زیبا نیست، دنیا با خشونت و کشتار و خونریزی زیبا نیست بلکه با آسمان آبی و زمین های سر سبز و باغ های پر گل و میوه، با کودکان شاد و خانواده های گرم و پر محبت است که زیبا می شود.

ای کاش هرگز جنگی در کار نبود زیرا در جنگ هایی که هر روز ادامه دارد انسان های بی گناه زیادی کشته می شوند و انسان های زیادی آواره و بی خانمان.

نمی دانم این دشمنی ها کی تمام می شود. اگر انسان ها بتوانند این دشمنی و نفرت و خشونت های خود را کنار بگذارند و از رذائل خود دست بکشند … اگر … و اگرهای بسیار دیگر.

آیا روزی به صلح پایدار، آرامش، رفاه، پیشرفت و دنیایی زیبا و روشن پیوند خواهیم خورد؟

آسیب جنگ تنها برای قربانیان بی گناه نیست بلکه به دنبال آن شرایط بسیار سخت و دردناک مانند قحطی، شیوع بیماری، بی کاری و صدمات جبران ناپذیر فراوان دیگر خواهد آمد.

من دو نوع جنگ می شناسم: اولی جنگ بر سر قدرت، ثروت و شوکت بیشتر است، جنگی که عامل آن خودخواهی و میل به اسارت کشیدن آدمیان است، جنگی که هر دو طرف آن می خواهند جایگاه خود را به اثبات برسانند و سرزمین های بیشتری را برده هوس های خویش کنند.

جنگ دیگر جنگ میان حق و باطل است، آن جا که گروهی می خواهند انسانیت خود را حفظ کنند، این جنگ جنگی سخت و دردناک است اما زیبایی های بسیاری نیز دارد، آن هنگام که آزاد مردانی را می بینی که جان بر کف در برابر دشمن می ایستند و حتی اگر در این راه به شهادت هم برسند باز پیروز هستند.

آری این جنگ ظاهری خشن دارد اما از دل آن شقایق های بسیاری می رویند و یادشان تا ابد در خاطره یک ملت ثبت می شود.