انشا خواندنی و زیبا درباره خانه برای نوجوانان پایه هفتم

انشا زیبا و خواندنی در مورد خانه برای کودکان و نوجوانان پایه هفتم

انشا درباره خانه
انشا درباره خانه

خانه جای گرم و امنی است که پس از کار و تلاش و یا حتی تفریح و خوش گذرانی به آن جا بر می گردیم و بهترین و راحت ترین حس دنیا را داریم، جایی که مادر با آغوش باز پذیرای ماست و محبت اش را نثار مان می کند و پدر تکیه گاه امنی برای ساکنین آن جاست.

مهم نیست که خانه مان بزرگ باشد یا کوچک، پر از وسایل گران قیمت باشد یا ارزان قیمت، چیزی که درباره ی خانه اهمیت دارد صمیمت بین افراد آن است که می تواند آن جا را برای ما بهشت یا جهنم کند.

صمیمت و مهری که بین افراد یک خانواده است می تواند خانه ای گرم، امن و پر از آرامش برای ساکنان اش بسازد و بالعکس اگر این صمیمت نباشد و به جای آن اختلاف و درگیری بین افراد خانواده حاکم باشد خانه دیگر آن مکان پر از آرامش نیست بلکه جایی ست پر از آشوب که شوق پا گذاشتن به آن را از تک تک افراد ساکن در آن می گیرد.

خانه زمانی رنگ و بوی خانه ی واقعی را می گیرد که با ورود مان به آن جا مادر مهربانانه به ما مهر بورزد و پدر با تمام خستگی ها و مسئولیتی که به دوش دارد باز هم لبخند را فراموش نکند زیرا دیدن لبخند آن ها به ما امید و انگیزه ی زندگی می دهد.

ما از خانه ی بد، خانه ی پر از جنجال و هیاهو بیزاریم و به جای آن خانه ای پر از امنیت، آرامش، آسایش، خوشی و حال خوب می خواهیم، خانه ای که با وجود تمام مشکلات باز هم بودن در آن جا را به هر جای دیگری ترجیح بدهیم و از تمام دنیا به آن جا پناه ببریم.

همه ی ما نیازمند بودن در خانه ی خوب هستیم خانه ای که پر از خاطرات خوب و خوش باشد و هر زمان با یادآوری لحظاتی که در خانه سپری کرده ایم حال خوبی داشته باشیم.