انشا درباره دوست | جدیدترین انشاهای زیبا و ادبی در مورد دوست خوب و دوستی

انشاهای ساده، زیبا و ادبی درباره دوست، خصوصیات یک دوست خوب و رابطه دوستی برای کودکان و نوجوانان پایه چهارم تا هشتم

انشا درباره دوست
انشا درباره دوست

انشا کودکانه درباره دوست خوب

به نظر من یک نفر می تواند دوستان زیادی داشته باشد اما این که واقعا آن دوست ها خوب باشند را نمی توان با چند روز کنار هم بودن متوجه شد.

من قبلا یک دوست خوب داشتم که از نظر اخلاق و سلیقه و چیزهایی که علاقه داشتیم به هم نزدیک بودیم و از با هم بودن و صحبت کردن با هم لذت می بردیم. ما حتی در یک سفر با هم همسفر شدیم و خیلی هم بیشتر همدیگر را شناختیم. او دوست خوبی بود و ما همه جا با هم بودیم اما به دلیل یک اتفاق که به قول مادرم یک سوء تفاهم بود دوستی ما تمام شد.

من خیلی از این اتفاق ناراحت شدم چون به نظرم دوستان خوب کسانی هستند که در لحظات شادی و مخصوصا ناراحتی در کنار هم هستند و همدیگر را تنها نمی گذارند. اما او به خاطر سوء تفاهمی که پیش آمد من را تنها گذاشت!

یکی از چیزهایی که در دوستی خیلی بد است حسادت است، اگر به موفق شدن و یا خوشحال شدن دوست خودمان حسادت کنیم و از شکست خوردن یا اتفاق بدی که برای او می افتد شاد باشیم یعنی دوست خوبی برای او نیستیم.

دوست خوب هدیه خداوند است و باعث می شود بتوانیم حرف های دلمان را راحت بزنیم و خودمان را خالی کنیم.

دوست خوب هیچ وقت به ما کلک نمی زند و پشت سر ما بد نمی گوید.

دوست خوب همیشه طرفداری ما را می کند و در یاد گرفتن بهتر درس ها به ما کمک می کند.

امیدوارم بتوانم دوست خوبی برای دوستانم باشم.

انشا درباره دوستی برای نوجوانان

دوستی رابطه ای زیبا میان دو نفر از یک جنس و احساس است. رابطه ای که زمان و مکان نمی شناسد و حد و مرزها را می شکند و می تواند از دوران کودکی شروع شده و تا دوران پیری و کهنسالی ادامه داشته باشد.

دوستی مانند یک نخِ کشی بسیار منعطف است که می تواند به کوتاهی فاصله چند قدمی تا درب همسایه جمع شود یا به درازای یک دنیا فاصله کشیده شود.

دوست خوب یکی از فرشتگان نگهبان از جانب خداوند است، کسی که به شکل و شمایل انسان روی کره خاکی قدم گذاشته و در اوقات خوشی و ناخوشی، شکست و موفقیت، شادی و مصیبت در کنار ماست. دوست خوب می داند کجا و کی خودش را به ما برساند و چگونه از راه دور و با یک تلفن یا پیامک ساده دل ما را گرم و حال ما را خوش کند.

دوستی را دست کم نگیریم که می تواند از محکم ترین رابطه های ناگسستنی میان دو نفر باشد، آن لحظه هایی که پدر و مادر فرصت نشستن پای صحبت هایت را ندارند و خواهر و برادر حرفت را درک نمی کنند یک دوست خوب می تواند بار همه آن ها را یک جا به دوش کشیده و حرف هایت را با جان و دل گوش کند.

دوست خوب گاهی تنها یک گوش شنوا می شود و تو می گویی و می گویی و می گویی و او می داند که تو با همین گفتن است که حالت بهتر می شود و گاه زبانی می شود که با گوش سپردن به نصایح و توصیه هایش می توانی مشکلی بزرگ را حل کنی و مانعی بزرگ تر را از سر راهت کنار بزنی.

در انتخاب دوستان خود دقت کنیم که دوست خوب می تواند ما را به اوج و عرش برده و دوست بد ما را در قعر تاریکی رها کند. ما خانواده خود را به اختیار خود انتخاب نمی کنیم اما به اختیار خودمان می توانیم دوستانی انتخاب کنیم که بخشی از خانواده ما شوند.