انشا اگر در غار سرد و تاریک زندگی می کردم

انشا زیبا و خواندنی با موضوع اگر در یک غار سرد و تاریک زندگی می کردم برای دانش آموزان پایه دهم

انشا اگر در غار سرد و تاریک زندگی می کردم
انشا اگر در غار سرد و تاریک زندگی می کردم

اگر در یک غار سرد و تاریک زندگی می کردم باید برافروختن آتش را یاد می گرفتم تا دیگر محل زندگی ام سرد و تاریک نباشد، شعله های سوزان آتش می توانست مرا گرم کرده و از سرما نجات دهد و روشنایی که از سوختن و شعله ور شدن آتش به وجود می آمد غار تاریک مرا روشنی می بخشید.

آتش می توانست نجات بخش من در غار سرد و تاریک باشد و مرا از شر خفاش ها و دیگر حیوانات مزاحم و خطرناک که در غار زندگی می کردند رهایی بخشد و آن وقت می توانستم شب ها با خیالی آسوده در ورودی غار بنشینم و مهتاب درخشان و ستاره های بی شمار را تماشا کنم و از دیدن آسمان شب لذت ببرم.

اگر غار سرد و تاریک محل زندگی من بود باید لباسی گرم برای خود فراهم می کردم مثلا لباسی از پوست حیواناتی که مرده و جسد آن ها در گوشه ای رها شده بودند و یا پوششی از انبوه برگ ها که کمی از سرما نجاتم دهند.

باید وسیله و ابزاری برای دفاع از خود می ساختم تا در وقت خطر بتوانم از خود دفاع کنم، مثلا نیزه ای چوبی، باید تله هایی در بیرون از غار درست می کردم تا از ورود غریبه ها به غار جلوگیری کنم و پوشاندن در ورودی غار نیز یکی دیگر از کار هایی بود که باید انجام می دادم، این کار می توانست گرمای داخل غار را حفظ کرده و همچنین از ورود حیوانات وحشی نیز به داخل غار جلوگیری کند.

اگر در یک غار سرد و تاریک زندگی می کردم باید کار های زیادی برای ادامه زندگی ام و زنده ماندن در آن مکان یاد می گرفتم این زندگی بسیار سخت و غیر قابل تحمل به نظر می رسد اما اگر روزی مجبور می شدم در آن مکان زندگی کنم باید مانند نیاکان اولیه ام، خود را با آن تطبیق می دادم.