انشا درباره معلم برای نوجوانان و دانش آموزان

انشا زیبا و خواندنی در مورد معلم برای کودکان و نوجوانان و دانش آموزان پایه چهارم تا دوازدهم

انشا درباره معلم
انشا درباره معلم

معلم کسی است که علم و دانش را به ما می آموزد، کسی که می تواند وجود ما را برای یادگیری پر از شور و انگیزه کرده و اشتیاق دانستن را در قلب و ذهنمان شعله ور کند.

او شخصی است که روشنایی را به ما هدیه می دهد و هر دانشی که به ما می آموزد مانند ذره های نور است که جاده ی تاریک جهل را روشن می کند و ادامه راه را نشانمان می دهد.

بسیاری از معلم ها نه تنها علم و دانش را به شاگردان خود می آموزند بلکه راه درست زندگی کردن را هم به آن ها نشان می دهند تا زندگی شاگردانشان پر از موفقیت و شادی باشد.

ما در زندگی معلم های بسیاری داریم در واقع هر کسی که چیزی از او بیاموزیم معلم و استاد ماست و باید همواره قدردان او باشیم و از دانشی که آموخته ایم بهترین و درست ترین استفاده را داشته باشیم.

هر یک از ما درست از زمانی که پا به این دنیای بزرگ و پر رمز و راز می گذاریم شروع به یادگیری می کنیم و با اولین معلم های خود که پدر و مادر و خانواده ی ما هستند روبرو می شویم و بسیاری از دانسته های خود را از آن ها فرا می گیریم.

بعد بزرگ تر می شویم و به مدرسه می رویم و با شکل جدیدی از معلم ها آشنا می شویم که بیشتر ساعت های عمر خود را وقف شاگردانشان می کنند.

آن ها با کتابی که در دست دارند و کلماتی که بر زبان می آورند واژه به واژه حروف را به ما یاد می دهند و پس از آن ما را با جهان شگفت انگیزی به نام «کتاب» آشنا می کنند که خود معلمی دیگر است که دانشش پایانی ندارد.

در دنیای کتاب ها ما بیشتر و بیشتر می آموزیم و خود نیز تبدیل به کسی می شویم که می تواند در مقام یک معلم دانش و دانسته های خود را به دیگران انتقال دهد و جهل و نادانی را در جهان کمرنگ کند.