انشا درباره ی مقایسه زیبایی ظاهری و باطنی برای کودکان و نوجوانان

انشای خواندنی و زیبا درباره ی مقایسه و بررسی تفاوت زیبایی ظاهری و باطنی برای کودکان و نوجوانان

انشا در مورد تفاوت زیبایی ظاهری و باطنی
انشا در مورد تفاوت زیبایی ظاهری و باطنی

ظاهر افراد اولین چیزی است که در ملاقات نخست با دیگران به آن توجه می کنیم، اما با گذشت زمان و شناخت افراد زیبایی ظاهر آن ها در نظر مان کم رنگ شده و جای خود را به باطن، رفتار و اخلاق خوب می دهد، با گذشت زمان اخلاقیات افراد می تواند روی زیبایی چهره ی آن ها تاثیر گذار باشد و باعث شود ما آن ها را زشت و یا زیبا ببینیم.

برخورد و تعامل بیش تر با افراد می تواند منجر به شناخت بیش تر از آن ها شده و به کل، فکر و نظر ما را درباره ی یک نفر تغییر دهد، گاهی یک شخص با ظاهری زیبا آن قدر رفتار های غلط و آزار دهنده ای انجام می دهد که احساس می کنیم با یک انسان زشت و پوچ در ارتباط هستیم و دیگر تمایلی به دوستی با او نخواهیم داشت.

اما در مقابل بعضی اوقات افرادی را می بینیم که در نگاه اول ممکن است به خاطر ظاهر معمولی شان توجهی به آن ها نداشته باشیم اما زمانی که رفتار های خوب، ارزشمند و زیبایی را از او می بینیم خواهان دوستی همیشگی با او هستیم و آن شخص در نظر مان زیبا و دلنشین می آید.

متاسفانه اکثر انسان ها از روی ظاهر درباره ی دیگران قضاوت می کنند و زیبایی های باطن و درون افراد را نمی بینند و گاهی نیز به خاطر همین طرز تفکر دچار ضرر و آسیب می شوند زیرا برخی ظاهر زیبایی برای خود درست کرده و نقاب به چهره زده و از این طریق دیگران را فریب می دهند.

هیچ انسانی از نظر ظاهر زشت نیست و هر شخص تا اندازه ای از زیبایی بهره مند است اما مسئله ای که در ظاهر افراد بسیار مهم به نظر می رسد و روی زیبایی او تاثیر می گذارد آراسته، مرتب و تمیز بودن می باشد.

مسخره کردن دیگران به خاطر چهره و یا ظاهری که مورد پسند ما نیست کار بسیار زشتی می باشد زیرا ظاهر افراد دست خود شان نیست و این کار تنها زشتی باطن ما را نشان می دهد اما اخلاق و رفتار انسان تغییر پذیر و قابل اصلاح است پس اگر شخصی از نظر باطن و اخلاق زشت بود می توان به او ایراد گرفت .

زیبایی ظاهر که همان آراسته بودن است در کنار زیبایی باطن می توان از ما انسان کاملی بسازد و توجه به هر دوی آن ها ضروری است.