انشا درباره سنجش و مقایسه عشق و نفرت و تفاوت آن ها

انشای جالب و جدید درباره مقایسه و تفاوت عشق و نفرت برای پایه هفتم، هشتم و نهم

انشا درباره مقایسه و تفاوت عشق و نفرت
انشا درباره مقایسه و تفاوت عشق و نفرت

انشا در مورد مقایسه عشق و نفرت

عشق و نفرت دو احساس قدرتمند و متضاد هم هستند که در کنار تعداد زیادی از احساسات مختلف از جمله ترس، غم، شادی، حسادت، خشم و غیره در انسان ها وجود دارد.

جالب است که انسان مجموعه همه احساسات متضاد با هم است، یعنی اگر حسی مانند ترس را در خود تجربه می کند حس شجاعت نیز در مقابل آن وجود دارد و این نشان دهنده آن است که ما باید از همه آن ها به خوبی و در تعادل استفاده کنیم تا انسان متعادلی باشیم.

عشق و نفرت و سایر احساسات ما هیچ یک بی دلیل و بی فایده یا به خودی خود بد نیستند و ما در شرایط خاص ممکن است به هر یک از آن ها نیاز داشته باشیم.

خداوند عشق را در وجود ما قرار داده که سرچشمه تمام خوبی ها است و هر گونه مهر و عاطفه و دلسوزی و امداد و همچنین نوع دوستی از آن سرچشمه می گیرد.

مادر عالی ترین مظهر زمینی عشق است، عشق همچنین باعث می شود دو انسان متفاوت به هم جذب شده و در کنار هم زندگی مشترک داشته باشند و عشق و علاقه میان اعضای یک خانواده است که در شرایط سخت آن ها را پشت هم نگه می دارد.

در سمت مقابل عشق، تنفر وجود دارد، احساسی که از اگر در جای نادرست از آن استفاده شود کینه ای سیاه و پاک نشدنی در وجود ما ایجاد می کند که می تواند زندگی ما و اطرافیان ما را به نابودی بکشاند.

عشق و نفرت می توانند نتیجه هم نیز باشند، چه بسیار عشق هایی که در ابتدا سوزنده و آتشین بوده اند و بعد از مدتی به دلیل انتظارات بی جا یا بیش از حد و عدم درک طرف مقابل به تنفری عظیم تبدیل شده اند و چه بسیار هستند تنفرهایی که با یک بخشش یا درک متقابل و اندکی تلاش، عشقی دو چندان در وجود افراد ایجاد کرده اند.

با این حال نمی توانیم بگوییم یکی صد در صد خوب و دیگری صد در صد بد است، در طول تاریخ عشق هایی بوده اند که خانمان سوز شده اند و نفرت هایی بوده اند که باعث شده اند انسان ها زنجیر بنده بودن را پاره کرده و آزاد شوند.

ما باید از این دو احساس در جای خود و به درستی استفاده کنیم. عشق خود را به خانواده و دوستان و هم نوعان و انسان های ضعیف تر ارزانی داشته و از تنفر خود در مقابل انسان های ظالم بهره ببریم و حواس مان باشد کینه و نفرت خیلی زود می تواند سینه را پر کرده و هوای بدن را مسموم کند، مبادا در آن گیر کنیم و نتوانیم به راحتی خارج شویم.