انشا درباره مقایسه مادر و خورشید برای کودکان و دانش آموزان

انشا خواندنی و زیبا در مورد مقایسه مادر و خورشید برای کودکان، نوجوانان و دانش آموزان پایه چهارم تا دوازدهم

انشا درباره مقایسه مادر و خورشید
انشا درباره مقایسه مادر و خورشید

مادر شباهت زیادی به خورشید دارد، خورشید گرما، روشنی و زندگی را نثار موجودات زمین می کند و مادر نیز خورشیدی است که حضورش در خانه روشنایی و گرما بخش ساکنین آن است.

بدون حضور مادر انگار که شعله های سوزان و روشن خورشید برای همیشه خاموش شده باشند خانه را تاریکی فرا می گیرد و گرما جای خود را به سردی می دهد و غمی عمیق روی سینه ی ساکنین خانه سنگینی می کند، اما با حضور مادر زمستان یخ زده ی خانه تبدیل به بهاری دلپذیر می شود که برف ها را آب کرده و شادی زیستن و شکوفایی را بار دیگر در تمام فضای خانه طنین انداز می کند.

مادر شبیه خورشید است و مانند خورشید حیات را به فرزندانش تقدیم می کند و آن ها را از زمانی کودکی تا زمانی که برای همیشه چشم از این دنیا ببندد با مهری بی اندازه در آغوش گرم و مهربانش جای می دهد و پناهگاهی امن برای لحظه های غمگینی و اندوه بارشان می شود.

لبخند مادر و شادی او شبیه نوری است که تاریکی مطلق را می شکافد و روشن می کند و امیدی دوباره را در دل فرزندان زنده می کند تا آن ها بار دیگر شکست ها را پشت سر گذاشته و به تلاش ادامه دهند و به پیروزی برسند.

مادر خورشید خانه است خورشیدی که فرمان می دهد تا بذر امید ریشه بزند و به جوانه های سبز تبدیل شود سپس او شاهد شکوفایی و رشد فرزندان خویش می شود و با دیدن هر شادی و موفقیت آن ها هزاران بار خدا را سپاس می گوید.

خورشید زمین را گرم می کند و مادر خانه را، گرمایی که حیات می زاید، روشنی می بخشد و امید زنده می کند و مبادا روزی بیاید که خانه را بدون مادر ببینیم و جالی خالی اش را حس کنیم.