انشا سنجش و مقایسه با موضوع گل و خار برای دانش آموزان

انشا خواندنی و زیبا به روش سنجش و مقایسه گل و خار برای دانش آموزان پایه چهارم تا دهم

انشا سنجش و مقایسه با موضوع گل و خار
انشا سنجش و مقایسه با موضوع گل و خار

در ذهن ما همواره گل نماد مهر و محبت و خار نماد آزار و اذیت است، با دیدن گل به یاد زیبایی ها می افتیم و شخصی که دوست داریم و زیبا می دانیم را به زیباترین گل ها تشبیه می کنیم اما کسی را که از او بیزار هستیم را خاری در چشم می نامیم.

ما برای نشان دادن عشق و علاقه ی خود به کسانی که دوستشان داریم از گل استفاده می کنیم و گل را به عنوان هدیه ای برآمده از قلب و احساس به آن ها تقدیم می کنیم.

همه ی ما گل ها را یکی از زیباترین موجودات زمین می دانیم و بسیاری از آن ها را برای دوباره به دست آوردن سلامتی مان و یا برای زیبایی ظاهری استفاده می کنیم مثلا از آن ها لوازم آرایشی می سازیم و چهره ی خود را می آراییم یا از آن ها عطر های خوش عطر می سازیم و بوی خوش گل را با خود به همراه می بریم.

عطر خوش گل ها ما را سرمست و شاد می کند و دیدن شکفتن و گلبرگ های تازه شان امیدی دوباره را در قلب های ما بیدار می کند اما بیش تر اوقات گل ها را در کنار خارها می یابیم.

خار هایی که در نظر ما نماد آزردگی هستند بیش تر وقت ها همراه و همنشین گل های زیبا هستند و به نوعی از آن ها محافظت می کنند.

گل هایی که خاری در گوشه و کنار خود ندارند به سرعت به دست انسان ها چیده می شوند اما آن ها که ساقه هایشان با خارهای تیز و برنده پوشیده شده است به دست آوردنشان نیز سخت تر می باشد.

شاید کنار هم بودن گل و خار یاد آور خوشی ها و سختی های زندگی برای آدمی باشند، خوشی و سختی هایی که همیشه همراه هم هستند و هر یک بدون دیگری مفهوم قابل درکی ندارند.