انشا در مورد نامه غیر رسمی به یک دوست قدیمی بنویسید

انشا خواندنی و زیبا درباره نامه غیر رسمی به یک دوست قدیمی بنویسید، برای کودکان، نوجوانان و دانش آموزان پایه چهارم تا دهم

انشا در مورد نامه غیر رسمی به یک دوست قدیمی بنویسید
انشا در مورد نامه غیر رسمی به یک دوست قدیمی بنویسید

دوست عزیز و مهربان من سلام؛

امروز به یاد کودکی هایم افتادم و تمام آن خاطرات شیرین را یک به یک به یاد آوردم، نقطه ی مشترک خاطرات کودکی هایم تو بودی و در همه جا حضور داشتی.

از کجا بود که دیگر با هم نبودیم راستش یادم نمی آید این اتفاق آن قدر آرام و بی صدا رخ داد که گویی هیچ کدام متوجه نشدیم که دوست عزیزی را از دست دادیم و کم کم دوستی های دیگر جای دوستی و صمیمت با هم را در زندگی مان گرفت و ما از هم دور شدیم.

تو برای خودت دوستان جدید و زندگی جدیدی داشتی و من هم در مسیر زندگی خود با افراد دیگری آشنا شدم و خاطرات مشترکی با هم ساختیم اما امروز دوباره به یاد تو افتادم و دیدم که شادی ها و خاطرات خوش دوران کودکی من با تو شکل گرفته است.

ما همسایه بودیم و در روز اول مدرسه که تو هم حتما مثل من به یاد می آوری به خانه مان آمدی و دست در دست هم همراه پدرم به مدرسه رفتیم و بعد در حیاط بزرگ مدرسه گوشه ای ایستادیم و به بچه هایی که اکثرا تنها بودند نگاه کردیم.

تصویر کمرنگی از روزهایی که از مدرسه با هم به خانه بر می گشتیم و بعد مشغول بازی می شدیم در ذهنم شکل گرفته است و یک دفعه یاد آن روزی می افتم که تو دندان درد گرفته بودی و من به خاطر دندان درد تو گریه می کردم … چقدر زلال و صمیمی بودیم و دوستی ما چقدر صادقانه و بی ریا بود.

چند سال بعد ما از آن خانه رفتیم و از تو دور شدم و کم کم یک دیگر را فراموش کردیم و حتی تلاشی هم برای دیدن دوباره ی هم نداشتیم … انگار که نمی دانستیم آن دوستی تا چه اندازه ارزشمند است.

اما امروز و در این لحظه من ارزش داشتن تو و دوستی مان را به خود یادآوری کردم و می دانی از اعماق وجودم آرزو کردم هر کجا که هستی خوب و خوشحال باشی دوست مهربان من.