انشای خواندنی و جالب ادبی درباره کامیابی و ناکامی با مقدمه و نتیجه

انشا در مورد کامیابی و ناکامی برای پایه دوازدهم

انشا در مورد کامیابی و ناکامی
انشا در مورد کامیابی و ناکامی

کامیابی از آن واژه های دلنشین در فرهنگ لغات است که با شنیدن آن احساس خوبی به ما دست می دهد و مزه خوشبختی، موفقیت، شادی را زیر زبان خود احساس می کنیم.

همه ما دوست داریم کامیاب شویم و در مقابل از کلمه ناکامی، نرسیدن و شکست ناراحت می شویم و دوست نداریم به آن فکر کنیم.

اما راز کامیاب شدن چیست و چرا بعضی افراد کامیاب می شوند و برخی دیگر ناکام می مانند؟

عوامل مختلفی در کامیابی یک فرد اثر می گذارند که مهم ترین آن ها تلاش و سخت کوشی، نا امید نشدن و حفظ انگیزه است و در صدر آن ها توکل به خداوند بزرگ قرار دارد.

بدون شک هیچ موفقیتی بدون تلاش میسر نمی شود و هیچ کس بدون داشتن پشتکار نمی تواند از پستی و بلندی هایی که سر راه رسیدن به هر موفقیتی وجود دارد عبور کند و کامیاب شود.

زندگی هر فرد موفقی را مطالعه کنیم خواهیم دید هر گونه موفقیتی – چه در زمینه مالی، معنوی، تحصیلی و … – همگی در گروی تلاش امکان پذیر شده اند. انسان بدون تلاش همانند مردابی است که به مرور زمان به دلیل راکد ماندن دچار گندیدگی می شود.

افراد بدون تلاش اهل عمل نیستند و در زمینه های مختلف زندگی خود ناکام می مانند.

از سوی دیگر افرادی که زود نا امید می شوند هر چقدر هم تلاش کنند با کوچک ترین سختی و مانعی که سر راه آن ها ظاهر می شود دست از تلاش برداشته و دچار نا امیدی می شوند و نا امیدی بدترین چیزی است که یک انسان در راه رسیدن به هدف هایش ممکن است با آن روبرو شود که برای کامیابی باید به آن غلبه کرده و به راه خودش ادامه دهد.

انگیزه نیز در واقع موتور رسیدن به هدف ها، موفقیت و کامیابی می باشد، افرادی که انگیزه ندارند زودتر از دیگران دچار نا امیدی می شوند و انرژی خود را از دست می دهند، این افراد هرگز نمی توانند طعم واقعی کامیابی را بچشند زیرا انگیزه ای برای جلو رفتن و غلبه بر سختی های زندگی ندارند تا آرامش بعد از آن را تجربه کنند.

و در نهایت مهم ترین عامل رسیدن به کامیابی توکل به خداوند است، زمانی که انسان هدفی برای خود انتخاب می کند، انگیزه کافی برای رسیدن به آن دارد و با غلبه بر نا امیدی و با تلاش خود به سوی جلو حرکت می کند دیگر نباید به نتیجه کار فکر کند و نتیجه را به خداوند بسپارد و از او بخواهد که بهترین ها را برایش رقم بزند.

افرادی که در زندگی ناکام می مانند کسانی هستند که از دل شکست های خود راهی برای دوباره از جا برخاستن پیدا نمی کنند و یا اصلا دنبال راهی برای شروع دوباره نمی گردند زیرا خداوند تنها به سعی و تلاش ما توجه می کند، همین که نیت های ما درست باشد و تلاش کنیم او بهترین نتیجه ها را به ما خواهد داد و ما را از دل شکست و نا کامی به اوج موفقیت و کامیابی می رساند.