انشای جالب و خواندنی در مورد مقایسه و گفت و گوی بین عقل و عشق

در ادامه انشای جالب و زیبایی درباره گفت و گو و مکالمه بین عقل و عشق قرار داده و آن ها را با هم مقایسه کرده ایم:

انشا درباره مقایسه عقل و عشق
انشا درباره مقایسه عقل و عشق

عقل و عشق دو کلمه متضاد به نظر می رسند و همیشه در اشعار شاعران بزرگ به عنوان دو نیروی مقابل هم از آن ها یاد شده است.

ما در درون خود هر دو نیرو را داریم و در طول روزمره اگرچه حواس مان نیست اما مدام به مناظره و گفت و گوی این دو گوش می دهیم.

در این مناظره گاهی عقل پیروز می شود و گاهی عشق و گاهی وقت ها نیز هر دو سر موضوعی با هم به توافق می رسند و نتیجه برد – برد است!

من بارها به این گفت و گو توجه کرده ام، مثلا یادم هست زمانی که به اردوی مدرسه رفته بودیم و من با خود چند لقمه خوشمزه همراه داشتم، یکی از همکلاسی هایم که می دانستم خانواده فقیری دارد و هیچ وقت همراه خود خوراکی نمی آورد به خوراکی های من نگاه می کرد.

مطمئن بودم گرسنه است و احساس عشق و محبتم می گفت :”تو که چند لقمه داری، یکی را به او بده و بقیه را خودت بخور، تو با همان لقمه ها هم سیر می شوی.” اما عقلم می گفت :”شاید در مسیر برگشت به خانه گرسنه شدی آن وقت پشیمان می شوی چرا یکی از لقمه هایت را نگه نداشته ای!”

من چند دقیقه به این صحبت ها گوش می دادم و شک داشتم حرف های کدام را قبول کنم اما سرانجام عشق و محبت به دوستم بر گفته های عقلم پیروز شد و من خوراکی هایم را با دوستم شریک شدم.

بارها در این گفت و گو گیر افتاده ام، مثلا زمانی که می خواستم برای پیشرفت تحصیلی مدتی از خانواده ام دور شوم عقلم به عشقم غلبه کرد و من توانستم چند روز دوری از خانواده را به خاطر کسب علم و دانش تحمل کنم.

یا زمانی که یکی از دوستان صمیمی ام پشت سر من بد گفته بود و من از طریق سایر دوستانم به این موضوع پی بردم عقلم مدام گوشزد می کرد که این آدم دیگر به دست دوستی نمی خورد چون قابل اعتماد نیست اما عشق و علاقه ای که به دوست دوران کودکی ام باعث شد از اشتباه او بگذرم و او را ببخشم.

گاهی اوقات حق با عقلم بوده و گاهی اوقات با عشق و این اختلاف نظرهای آن ها باعث شده جنگ و دعوا راه بیندازند. گاهی هم هر دو سر موضوعی با هم به توافق رسیده و من را به یک رفتار یا حرکت خاص تشویق کرده اند.

اما می دانم اگر عشق نبود انسانیت نیز از بین می رفت و دیگر هیچ کس به جز خود به دیگران اهمیت نمی داد و اگر عقل نبود و ما در همه کارهای خود احساسی برخورد می کردیم شاید بسیاری از پیشرفت هایی که امروز در زندگی خود و دیگران و کل دنیا می بینیم وجود نداشت. این دو مکمل هم هستند اگرچه معمولا سر بسیاری از موضوعات با هم اختلاف نظر دارند!