انشا درباره گل از نگاه باغبان برای دانش آموزان پایه هشتم

انشا زیبا و خواندنی در مورد گل از نگاه باغبان برای کودکان و نوجوانان و دانش آموزان پایه چهارم تا دهم

انشا درباره گل از نگاه باغبان
انشا درباره گل از نگاه باغبان

گل ها مانند فرزندان من هستند، فرزندانی که هر بار با دیدن رشد و شکوفایی شان تمام وجودم سرشار از شور و شعف می شود.

می توانم بگویم تمام زندگی من صرف رسیدگی به گل ها می شود و این کار آن چنان آرامش بخش و لذت بخش است که هیچ وقت ترجیح ندادم شغل دیگری داشته باشم.

من از زمانی که گل ها تنها یک بذر کوچک هستند همراهشان هستم و هنگامی که جوانه می زنند مراقبت و نگهداری از آن ها باید بیشتر باشد تا آن جوانه های کوچک تبدیل به گل های زیبایی شوند که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کنند.

آن ها موجودات بسیار حساسی هستند و خاک، آبیاری و حتی هوایی که تنفس می کنند باید مناسب باشد تا گل بدهند و شکوفا شوند به همین خاطر من در تمام طول روز برگ ها، گل ها، ساقه ها و خاک آن ها را بررسی می کنم تا مبادا آسیب دیده باشند.

گاهی یک یا چند عدد از آن ها شروع به پژمردن می کنند و این مسئله مرا غمگین می کند و افسوس می خورم که چرا بیشتر حواسم به آن ها نبوده است.

البته سهم شادی من از دیدن باغ بسیار بیشتر است مثلا در زمان آبیاری باغ که حلقه های کوچک رنگین کمان در بین رنگ های زیبای آن ها شکل می گیرد و زیبایی باغ و گل های مرا چندین برابر می کند یا زمانی که شبنم های کوچکی روی گلبرگ های هزار رنگ می نشینند و انعکاس تصویر باغ را در آن ها می توان به تماشا نشست.

من باغبانم و دوست دارم باغ و گل های باغم را همیشه زیبا، شاداب و بهاری ببینم اما ناگزیرم که با زمستان گل ها نیز کنار بیایم، زمستانی که با آمدنش گل ها را مهمان خواب عمیق زمستانی می کند.

اما امید آمدن بهار و دمیدن روحی دوباره در جسم بی جان گل ها من و باغم را دلگرم نگه می دارد تا روزهای سرد را صبورانه پشت سر بگذاریم.