تعبیر خواب آسمان

خواب آسمان از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب آسمان چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب آسمان
تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان از دید ابن سیرین

اگر ببینی در آسمان هستی، یـعـنـی برایت مسافرتی پیش می‌آید که در آن به مقام و عزت دنیا می‌رسی.

اگر ببینی آسمان می‌لرزد، یـعـنـی آن سرزمین گرفتار ظلم و ستم می‌شود.

تعبیر خواب راه رفتن در آسمان: اگر دیدی در آسمان راه می روی خوب است و در چند روز اینده به گوشتان خبرهای خوشی می رسد.

تعبیر خواب افتادن از آسمان: اگر دیدی در حال سقوط و یا افتادن هستی به نشانه این باشد که صاحب رویا دچار اذیت و آزار بی پایان خواهد شد و یا می تواند دلالت بر این داشته باشد که خواب بیننده به چیزی که برای رسیدن به آن تلاش بسیار کرده است،نخواهد رسید.

تعبیر خواب ندا و صدا شنیدن از آسمان، سلامتی است.

تعبیر خواب آسمان از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب باز شدن درهای آسمان: اگر ببینی درب آسمان در مقابل تو باز شده است، یـعـنـی درب خیر و روزی بروی تو باز خواهد شد و عالم و حکیم می‌شوی و روزی زیادی از تو به مردم می‌رسد.

تعبیر خواب آسمان روشن: اگر ببینی آسمان روشن‌تر از معمول می‌باشد، یـعـنـی خداوند تو را در دین بسیار هدایت خواهد کرد و به روشنائی می‌رساند.

تعبیر خواب راه رفتن در آسمان: اول: سفر. دوم: کارمزد. سوم: عمر داز. چهارم: منفعت بسیار.

تعبیر خواب آسمان سبز: امنیت است

تعبیر خواب آسمان سفید: بیماری است

تعبیر خواب آسمان سرخ: جنگ و خونریزی است

تعبیر خواب آسمان سیاه: بلا و فتنه است

تعبیر خواب پرستیدن آسمان: گمراهی است

تعبیر خواب آسمان از دید یوسف پیامبر

تعبیر خواب دیدن آسمان، قوت و پیروزی است

تعبیر خواب آسمان از دید جابر مغربی

تعبیر خواب آسمان هفتم: اگر ببینی به بالای آسمان هفتم رفته‌ای تا جائی که تصورش را هم نمی‌توان کرد و پایین نیامده‌ای، یـعـنـی از دنیا خواهی رفت و عاقبت به خیر خواهی شد، و اگر درستکار هستی و ببینی که در آنجا فرود آمدی یـعـنـی در راه دین زاهد و پاکدامن می‌شوی، ولی اگر درستکار نیستی، یـعـنـی توبه می‌کنی یا هلاک می‌شوی، و اگر ببینی از آسمان بروی زمین آمده‌ای، یـعـنـی تا حد مرگ دچار رنج و بیماری می‌شوی، ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی.

اگر ببینی درب‌های آسمان باز شده‌اند، یـعـنـی در آن سال دعاها مستجاب شده و باران زیادی می‌بارد و آب‌ها فراوان می‌شوند.

تعبیر خواب آسمان از دید اسماعیل بن اشعث

تعبیر خواب سنگ باریدن از آسمان: عذاب است

باریدن جو و گندم از آسمان، نعمت و برکت است

تعبیر خواب آسمان از دید لیلا برایت

تعبیر خواب آسمان آبی: اوقات خوش است

تعبیر خواب آسمان قرمز: اختلاف است

تعبیر خواب آسمان ابری: بی ثباتی و ضعف است

تعبیر خواب آسمان از دید لوک اویتنهاو

آسمان روشن، شادمانی و خوشبختی است

آسمان ابری، غم و غصه است

آسمان سرخ رنگ ، شادمانی زیاد است

تعبیر خواب آسمان پرستاره: ارثی بزرگ است

تعبیر خواب آسمان تیره: خطر است

تعبیر خواب آسمان از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب آسمان صاف: افتخارات است

نگاه کردن به چهره ها و حیوانات عجیب در آسمان، حسادت است

آسمان سرخ، نارضایتی است

تعبیر خواب صعود به آسمان: رسیدن به هدفی ست که شما را راضی نمی کند

جوانی که از نوری نردبان مانند از آسمان بالا می رود ، مقام است

تعبیر خواب خود را در میان آسمان دیدن: زیان است

تعبیر خواب آسمان ستاره باران: تلاش فراوان برای رسیدن به آرزو است

آسمان نورانی که فرشتگان در آن پرواز می کنند ، کسب معنویات زندگی است

تعبیر خواب آسمان از دید کتاب سرزمین رویاها

آسمان که سرتاسر زمین را پوشانیده است، خوشبختی بزرگ است

آسمان بی ابر، پول و شادی فراوان در آینده بسیار نزدیک است

آسمان تاریک و پر ابر، ناکامی است

تعبیر خواب آسمان در شب مهتابی: پول فراوان است

آسمان بدون آفتاب، از یک بیماری بهبود خواهید یافت .

آسمان بدون ستاره، خبرهای بد و ناخوشایند است

به همراه کسی که دوستش دارید به آسمان نگاه می کنید، شانس و شادی است

تعبیر خواب رفتن به آسمان: خوشبختی و سعادت است

سایر تعابیر

تعبیر خواب راه رفتن در آسمان و روی ابرها: اگر مردی چنین رویایی ببینید به نشانه این است که با همسر و خانواده ی خود به چند مورد موفقیت دست پیدا می کنند و دلالت بر بزرگی دارد.

اگر ببیند که در آسمان مشغول خواندن کتاب و یا تحصیل علم است تعبیر این است که حق تعالی او را علم و سیرت بخشد اگر منتظر آمدن کسی شد تعبیر این است که نامه او را به دست راست دهند.