تعبیر خواب امتحان و کنکور

خواب امتحان از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب امتحان دادن چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب امتحان
تعبیر خواب امتحان

تعبیر خواب امتحان از دید لیلا برایت

تعبیر خواب کنکور دادن: پیروزی و موفقیت است.

تعبیر خواب رد شدن در کنکور: موفقیت در امتحان هاست.

تعبیر خواب امتحان از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب امتحان و آزمون: احتمال این هست که شغلی پر در آمدتر بیابید.

تعبیر خواب قبول شدن در امتحان: انتظارات شما بر آورده خواهند شد.

تعبیر خواب مردود شدن در امتحان: جاه طلبی شما بالاتر از حد معمول است.

تعبیر خواب از کسی امتحان گرفتن: شما خدمت بزرگی به شخصی خواهید کرد.

تعبیر خواب امتحان از دید سرزمین رویاها

تعبیر خواب امتحان داشتن: شایستگی شغلتان را ندارید.

تعبیر خواب موفقیت در امتحان: گرفتاری در کارها است.

تعبیر خواب امتحان دادن و بلد نبودن: به سئوالات پاسخ اشتباه دادن، یک کار جالب و خبرهای خوش است.

تعبیر خواب بچه ها در امتحان موفق می شوند: آرزوهای شما برآورده می شوند.

تعبیر خواب اشخاص دیگر در امتحان موفق می شوند: مصیبت است.

سایر تعابیر

تعبیر خواب تقلب در امتحان: نشان از زندگی درست دارد.

تعبیر خواب امتحان ریاضی: حسن معظی می گوید اگر فردی خواب ببیند قرار است امتحان درس ریاضی بدهید و هیچگونه نگرانی تنش و یا اضطرابی نداشته باشد و با خیالی آسوده و مطمعن این رویا را تجربه کند بیانگر این است که یک موفقیت جدید ررا در زمینه اموری که به ان علاقمند است کسب میکند و دیگران خصوصا دوستان و خانواده او را تشویق و حمایت خواهند کرد.

یک معبر فرانسوی میگوید تعبیر خواب امتحانات ریاضی برای زنان باردار به نشانه ی این است که انتظارات و یا آرزوهایی که گمان میکنید هیچگاه براورده نمی شوند تحقق پیدا خواهند کرد و باعث هیجان زیاد در صاحب رویا خواهد شد.