تعبیر خواب حاملگی

خواب حاملگی از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب حاملگی چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب حاملگی
تعبیر خواب حاملگی

تعبیر خواب حاملگی از دید منوچهر مطیعی تهرانی

خواب دیدن زن حامله مواجه با غم و گناه است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده، کاری سنگین و شاق بر شما محول می گردد که انجام آن بسیار دشوار و قبول کردنش نا مطلوب است.

اگر زنی در خواب ببیند که حامله است غمی بر آن می رسد که به انداره حمل جنین طول می کشد. اگر ببیند که زن حامله ای ار کوچه می گذرد یعنی خبر ناخوشایندی به شما می رشد.

تعبیر خواب حاملگی از دید ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند که شکمش بزرگ شده هم چون زنان حامله، نشانه این است که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچه شکم بزرگ تر باشد، مال دنیا بیشتر خواهد بود.

تعبیر خواب حاملگی از دید کارل گوستاو یونگ

اگر در خواب ببیند که کسی دیگر حامله است علامت این است که شما ارتباط نردیک تری با آن فرد تجربه می کنید.

اگر همسر یا فرد مهم زندگی تان از کسی دیگر حامله است، نشانه این است که فرد مهم زندگی تان به سمت جهتی متفاوت از چیزی که پیش بینی می کردید حرکت می کند. و شما دیگر اهداف مشترک با هم به اشتراک نمی گذارید.

دیدن این که شما حامله اید و بچه ای مرده درون شکمتان دارید علامت پروژه ایست که تلاش زیادی برایش کرده اید و الان از هم پاشیده است. و هیچ چیز آن طور که پیش بینی کردید کار نمی کند.

اگر در خواب ببیند که تست بارداری می دهید نشانه این است که وارد فاز جدیدی در زندگی تان می شود مثل یک شغل، رابطه ی جدید و غیره. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به معنای دقیق این مساله و مربوط به نگرانی شما درباره حامله شدن باشد.

تعبیر خواب حاملگی از دید تونی کریسپ

خواب دیدن بارداری یعنی بخش جدیدی از توانایی های بالقوه و یا شخصیت شما در حال گسترش است، افزایش شناخت از ناخودآگاه که محیط جدیدی را تجربه می کنید، طرحی نو یا ایده ای خلاق.

خواب دیدن زنان درباره حاملگی شاید به تمایل آن ها برای داشتن کودکی اشاره کند یا ترس از بارداری

خواب دیدن بارداری در زنان باردار، علامت تشویش و اضطراب فرد در مورد بارداری و تولد است.

تعبیر خواب حاملگی از دید آنلی بیتون

اگر زنی حامله در خواب ببیند که باردار است علامت این است که زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت.

اگر زنی خواب ببیند که حامله است نشانه این است که با شوهر خود زندگی راحت و آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندان مطیع نمی شود.

اگر دختری باکره در خواب ببیند حامله شده به این معناست که به بدبختی و رسوایی کشیده می شود.

سایر تعابیر

اگر در خواب خود را به طور ناخواسته حامله ببینید و در تلاش سقط فرزند خود باشید، نشانه این است که شما برای کنار گذاشتن یک فکر و عقیده ی خاص در زندگی بیداری، یک رشته ی تحصیلی یا شغلی که با ارزش های شما در تضاد است در تلاش هستید.

اگر خواب ببیند که مادرتان حامله است یعنی هشدار جدی درباره یک وضعیت خطرناک است. هم چنین به معنی ابن است که ممکن است مادرتان به شدت مریض شود و حتی مرگ او را از پا در بیاورد.

اگر فرزند نابالغ (دختر، پسر) در خواب ببیند حامله است از دید کرمانی، نشانه این است که پدر و مادر را نعمت و مال حاصل گردد.

دیدن زایمان در خواب از دید معبرین غربی، اشاره به نگرانی شما در نتیجه تصمیمات گرفته شده یا نتیجه پروژه و کارهای شما دارد. هم چنین شما سعی در رفع مشکلات و پیشرفت در امور زندگی خود دارید.

اگر  حامله باشید و خواب سقط جنین ببینید نشانه این نیست که نوزاد شما هم سقط خواهد شد. و به طور کلی دیدن این خواب ها در دوران بارداری زنان بیشتر ناشی از ترس و نگرانی در مورد زایمان است.