تعبیر خواب فرش

خواب فرش از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب فرش چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب فرش
تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب فرش از دید ابن سیرین

تعبیر فرش، دین و ایمان مرد می‌باشد.

تعبیر خواب فروختن فرش: اگر ببینی فرش را فروخته‌ای یا به کسی بخشیده‌ای، یعنی دچار خطر می‌شوی.

اگر ببینی فرشی برای تو پهن شده و متعلق به تو می‌باشد، یعنی به اندازه آن عمر طولانی همراه با معاش و معیشت خوش به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی آن فرش را در جای ناشناسی پهن کرده‌اند و ندانستی که جای چه کسی است، یعنی حال و روز تو دگرگون شده و در غربت خواهی مرد.

تعبیر خواب فرش از دید امام صادق (ع)

تعبیرهای فرش بزرگ و نو عبارتند از: 1- عزت و جاه و مقام 2- بزرگی و والایی 3- رتبه و مرتبه4- مال 5- عمر طولانی 6- تعریف و تحسین و ستایش به اندازۀ بزرگی فرش.

تعبیر خواب فرش فروشی: تعبیر دیدن فرش فروشی که پول می‌گیرد، بر خلاف شش حالت قبل می‌باشد

تعبیر خواب فرش از دید دانیال نبی

تعبیر خواب فرش پهن کردن: اگر ببینی فرشی پهن کرده‌ای، تعبیرش عمر طولانی می‌باشد و هر چه فرش بزرگتر باشد تعبیرش بهتر است.

تعبیر خواب فرش از دید ابراهیم کرمانی

اگر ببینی پادشاه فرشی را پهن کرده است، یعنی مال دنیا برایش گسترده می‌شود و عمر او طولانی خواهد بود.

تعبیر خواب شستن فرش دستباف: شستن فرش های دستباف در رویاهای ما به چند نشانه مختلف می باشد اول توبه کردن و یا احساس ندامت دوم عاقبت بخیر شدن سوم رسیدن به مراد دل چهارم ایمن شدن در مقابل اضطراب دلهره و ترس پنجم شفای بیماری های نا علاج ششم فرج و یا رهایی جستن از غم.

تعبیر خواب فرش از دید جابر مغربی

تعبیر خواب فرش قرمز: اگر ببینی فرش قرمز رنگ است، تعبیرش عشرت می‌باشد.

تعبیر خواب فرش سیاه یا زرد: اگر سیاه یا کبود باشد، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد و اگر زرد باشد، تعبیرش بیماری است.

تعبیر خواب فرش سفید: چنانچه سفید باشد، تعبیرش روزی حلال می‌باشد.

تعبیر فرش سوخته در خواب: اگر ببینی فرش‌ تو سوخته است، یعنی رزق و روزی به روی تو بسته می‌شود و حال و روز تو بد خواهد شد.

تعبیر خواب فرش کهنه و پاره: اگر ببینی فرش کهنه و پاره می‌باشد، یعنی زندگی بر تو سخت می‌گذرد.

اگر ببینی فرش تمیز و نو و بزرگی داری، یعنی نعمت و مال تو زیاد می‌شود، خصوصاً اینکه آن را پهن شده ببینی.

تعبیر خواب شستن فرش (دستباف) برای دختران نوجوان شانس بسیار زیاد در عشق است و عین همین رویا برای زنان باردار به تعبیر یک سفر بسیار خسته کننده در اینده است.

سایر تعابیر

تعبیر خواب فرش شستن: اگر کسی خواب ببیند در حال شستن فرش دستباف منزل خودش می باشد تعبیر آن این است که آرزو یا حاجتی ارزشمند دارد که بزودی تمام بیابد و در آخر به مقصودش برسد، این جاجت می تواند معشوق ، ثروتمند شدن، شفای بیماری و … باشد.

تعبیر خواب فرش خریدن: چند معبر گرفتن زن دوم و یا آشنا شدن با دختران جوان و تنها را تعبیر خواب خریدن فرش نو دانسته اند.

اگر کسی خواب ببیند به همراه خانواده برای خریدن فرش به بازار رفته است دلیل بر این است که در اینده ی نزدیک با زنی ملاقات خواهد کرد.

اگر دیدی فرش نویی را برای اهل منزل خریده ای به معنی این است که یکی از دوستان قدیمی ات رخت دامادی بر تن می کند.

تعبیر خواب هدیه گرفتن فرش از مرده: اگر دیدی مرده ای به تو یک فرش هدیه میدهد به نشانه دردسر و یا شروع مشکلات و گرفتاری هاست.

دیدن قالی کهنه در خواب به معنی اختلاف درگیری بحث و مشاجره لفظی یا فیزیکی بین زن مرد و یا پسر و دختر است.

اگر قالی نو در خواب دیدی با زنی آشنا می شوی یا یک رابطه عاشقانه را شروع خواهی کرد.