تعبیر خواب مارمولک

خواب مارمولک از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب مارمولک چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب مارمولک
تعبیر خواب مارمولک

تعبیر خواب مارمولک از دید لیلا برایت

تعبیر خواب مارمولک خاکستری: دیدن مارمولک خاکسترى در خواب، علامت دعوا و نزاع است.

تعبیر خواب مارمولک سبز: اگر در خواب مارمولک سبز رنگ ببینید، علامت آن است که باید مراقب خود باشید.

سایر تعابیر

تعبیر خواب مارمولک بزرگ: بطور کلی دیدن مارمورلک های بزرگ و به تعداد زیاد در خانه به علامت قهر دعوا و کینه توزی بین صاحب رویا و دیگران است.

تعبیر خواب مارمولک بزرگ در خانه: شیخ مفید نوشته است یکی از رویاهایی که تعبیر آن با سرعت زیادی در زندگی واقعی عکس میشود مارمولک های بزرگ و در خانه هستن.

تعبیر خواب مارمولک در دست: چنان چه خواب ببینی مارمولک را در دست گرفتی به نشانه ی این است که در یک مشاجره ی شدید لفظی شروع کننده شما هستید و باعث اختلاف می شوید.

تعبیر خواب له کردن مارمولک با پا: اگر ببینی روی مارمولک پا میگذاری این به معنای پا درمیانی کردن و یا آشتی دادن کسانی است که با یکدیگر مشکل پیدا کرده اند یا قهر هستند.

اگر ببینی مارمولک های بزرگ و زیادی را در منزل خودت جمع کرده ای تعبیر آن غم و غصه ای است که بصورت یکباره وارد زندگی شما می شود.

تعبیر خواب مارمولک سیاه: علامه مدنی نوشته اند که مارمولک های مشکی با جثه ی ریز در رویاهای ما به اختلاف و درگیری های زیاد و پی در پی با معشوق اشاره می کند.

تعبیر خواب مارمولک سیاه و سفید: شیخ طوسی میگویند مارمولک های سیاه و سفید با هر اندازه در رویاهای ما نشان دهنده ی اختلاف نظر و یا دخالت های زیاد دیگران در زندگی شخصی است.

تعبیر خواب مارمولک سفید: در واقع رنگ سفید در اینجا مانع رسیدن زیان از سمت افراد رذل و بد ذات می شود.

تعبیر خواب مارمولک سفید روی دیوار: اگر روی دیوار بود و در حال نزدیک شدن به سمتتان بود و یا در حال بالا رفتن یا پایین آمدن از دیوار بود نشانه‌ی آن است که از روابط اجتماعی با دیگران سود اندکی خواهید برد.

تعبیر خواب مارمولک قهوه ای یا صورتی: مارمولک های قهوه ای رنگ ، صورتی رنگ ، و …چه بزرگ و چه کوچک باشند در تمامی رویاها به این نکته اشاره میکنند که ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست کلفت است.

جنبه‌ی مثبتش این است که مارمولک نماد پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان سازی (تجدید حیات) است. ممکن است بیانگر این باشد که جای پایتان محکم است.

تعبیر خواب مارمولک قرمز: اگر شخصی خواب ببینید مارمولک قرمز رنگی را می‌کشید، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می‌آورید.