تونل کندوان و جاده چالوس در پیچ و خم روزگار

عکس های تونل کندوان و جاده چالوس
عکس های تونل کندوان و جاده چالوس

تونل کندوان در جاده چالوس قرار دارد. این تونل همان زمان به خاطر اهالی روستای کندوان که در همان حوالی ساکن بودند و مایحتاج خوراکی کارگران را تامین می‌کردند تونل کندوان نام گرفت. جاده چالوس و تونل کندوان بیش از ۸۰ سال پیش با ابزاری ابتدایی هم‌چون بیل و کلنگ در مدتی کوتاه ساخته شدند. با گذشت دهه‌ها از ساخت جاده چالوس، این مسیر همچنان یکی از مهم‌ترین مسیرهای رسیدن به شمال ایران است.

عکس های تونل کندوان و جاده چالوس
عکس های تونل کندوان و جاده چالوس

تونل کندوان واقع در جاده کرج و چالوس در سال ۱۳۱۷ افتتاح شد. تا پیش از افتتاح تونل کندوان، راه میان کرج تا چالوس پنج ماه از سال غیر قابل تردد بود.

عکس های تونل کندوان و جاده چالوس
عکس های تونل کندوان و جاده چالوس

مجید آهی وزیر راه وقت در حال دادن گزارش چگونگی ساخت تونل کندوان به رضا شاه پهلوی.

عکس های تونل کندوان و جاده چالوس
افتتاح تونل و صف سربازان گارد احترام
عکس های تونل کندوان و جاده چالوس
قطع روبان افتتاح تونل

در همین زمینه “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران” که نهادی دولتی در جمهوری اسلامی ایران است، در گزارشی درباره جاده چالوس و تونل کندوان نوشته است: “جاده‌ای که برای رفت و آمد، هشتاد سال پیش طراحی و ساخته شده، هنوز در سن پیری خود جوابگوی میلیون‌ها خودرو در سال است و میلیاردها ساعت زمان خلق‌الله در ترافیک این جاده دود می‌‌شود و به هوا می‌‌رود تا کی اتوبان شمال به سرانجامی برسد!”

عکس های تونل کندوان و جاده چالوس
عکس های تونل کندوان و جاده چالوس

در ادامه گزارش این نهاد دولتی آمده: “انجام این کار با امکانات آن زمان و سردی هوا و کم بودن زمان کاری این ناحیه سردسیر کاری بس بزرگ به دست کارگران ایرانی انجام شده است آن هم در زمان محدود چهار سال. حال شما این را مقایسه کنید با حدود یک دهه زمان، جهت دو بانده کردن همین تونل کنده شده در سالهای اخیر، آن هم با امکانات دوره حاضر.”

عکس های تونل کندوان و جاده چالوس
عکس های تونل کندوان و جاده چالوس

نمایی از کارگرانی که حدود سال ۱۳۱۲ جاده چالوس را با امکانات آن زمان یعنی بیل و کلنگ در عرض چهار سال ساختند.

عکس های تونل کندوان و جاده چالوس
تونل کندوان در دهه سی خورشیدی
عکس های تونل کندوان و جاده چالوس
عکس های تونل کندوان و جاده چالوس

مهمانسرای شهر چالوس و میدان ورودی خلوت آن در سال‌های دور.

عکس های تونل کندوان و جاده چالوس
راه شوسه چالوس – تهران در دهه ۱۳۱۰
عکس های تونل کندوان و جاده چالوس
عکس های تونل کندوان و جاده چالوس

با ساخت تونل کندوان ۱۳ کیلومتر از مسافت کرج به چالوس کاسته شد، زیرا پیش از آن برای طی این مسیر باید کوه دور زده می‌شد.

عکس های تونل کندوان و جاده چالوس
پل شهر چالوس، سال ۱۳۲۶
عکس های تونل کندوان و جاده چالوس
عکس های تونل کندوان و جاده چالوس

جاده چالوس، با نام رسمی جاده ۵۹، یکی از مهم‌ترین جاده‌ها برای مردم تهران و کرج است که از میان شهر کرج در استان البرز شروع و به شهر چالوس در مازندران وصل می‌شود.