متن و جملات انگلیسی در مورد خدا با ترجمه فارسی

در ادامه این مطلب مجموعه ای از متن ها و جملات خاص انگلیسی در مورد خدا را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

جملات کوتاه و زیبا در مورد خدا به انگلیسی
جملات کوتاه و زیبا در مورد خدا به انگلیسی

With God all things are possible

در کنار خدا همه چیز ممکن می شود

*****

بیو خاص در مورد خدا

GOE (God Over Everything)

خداوند بر همه چیز احاطه دارد

*****

God was too busy to be everywhere, and He, therefore, made mothers

خدا به قدری سرش شلوغ بود که نمی توانست همه جا حضور داشته باشد،
برای همین مادران را خلق کرد…

*****

جملات انگلیسی خداوند

I can find God in nature, in birds, in the environment, and animals

می توانم خدا را در طبیعت، در پرندگان، در محیط اطراف و در حیوانات پیدا کنم

*****

Keep calm and always trust God

آرام باش و همواره به خداوند توکل کن

*****

Anything under God’s control is never out of control

هر آن چه تحت کنترل پروردگار باشد هرگز از کنترل خارج نخواهد شد.

“چارلز آر.اسویندول”

*****

متن های خدایا شکرت

متن های انگلیسی در مورد خدا
متن های انگلیسی در مورد خدا

Put All Your Trust in God daily by giving Him the wheel and He will lead
you in the direction of an eternal and great life

هر روز با تمام وجودت به خدا اعتماد کن و چرخت را به او بسپار
تا تو را به سوی زندگی ابدی و عالی هدایت کند

*****

مناجات با خدا به انگلیسی

God is the reason for the good life

معبود دلیلی برای یک زندگی خوب است

*****

The most wasted day is one without laughter
So, smile because God loves you

بیهوده ترین روز، روز بدون خنده است…
پس لبخند بزن زیرا خداوند عاشق توست

*****

متن ایمان به خدا

God is the same yesterday, today and forever
He’s kind, merciful and full of compassion

پروردگار همان خدای دیروز و امروز و ابدی است،
او مهربان، بخشایش گر و سرشار از حس دلسوزی است

*****

متن انگلیسی درباره خدا

Prayer is not asking. It is a longing of the soul
It is daily admission of one’s weakness
It is better in prayer to have a heart without words than words without a heart

دعا خواستن نیست، دعا عطش روح است،
اعتراف روزانه بنده به ضعیف بودنش است.
بهتر است در دعا کردن قلبی بدون کلمات داشته باشیم تا کلماتی بدون قلب!

“مهاتما گاندی”

*****

The Words of the Lord is infinite and limitless

کلام پروردگار بی نهایت و بیکران است

*****

Right now the sky now
And when you created
And you’re the strongest available
And loves you
About everything given to you
Thank
God love you

همین حالا رو به آسمان کن
و از آنکه تو را آفریده
و تو را نیرومندترین موجود هستی قرار داده
و تو را عاشقانه دوست دارد،
از بابت هر آنچه به تو داده
تشکر کن..
خدایا عاشقتم ….

*****

سخنان بزرگان در مورد خدا

As we draw near to God, He will draw near to us. And day by day
the hope of God’s light will grow within us

هر چه به خدا نزدیک می شویم او نیز به ما نزدیک می شود،
امید به نور خدا در درون ما رشد می کند.

“دیتر اف اوچدورف”

*****

I just want to thank God for giving me all the gifts He has presented to me
as well as a second chance for a better life

فقط می خواهم خدا را شکر کنم به خاطر همه هدایایی که به من بخشیده
و همچنین برای این که فرصت دوباره ای برای زندگی بهتر به من داده است

*****

جملات زیبا درباره اعتماد به خداوند

I so trust God even with my life
After all he gave it to me

من حتی در مورد زندگی خودم هم به خدا اعتماد دارم،
به هر حال اوست که به من زندگی بخشیده

*****

Faith is trusting God even when you don’t understand his plan

ایمان داشتن، اتکا به خداوند است حتی زمانی که نقشه او را نفهمی..

*****

God doesn’t create a lock without creating its key
He neither gives you problems without its solutions
So, Put all your Trust in Him

خداوند هیچ قفلی را بدون کلید نمی سازد،
او هیچ مشکلی را بدون وجود راه حل سر راهت قرار نمی دهد،
پس با تمام وجودت به او اعتماد کن

*****

God
You are my refuge
When the roads with all the vast
Be tight

خـــدایا
تو پـــــناهِ منی
وقتی راهها با هــــمه ی وسعتشان
تـــنگ می شوند

*****

جملات انگلیسی خدایا پناهم باش

I just find myself happy with the simple things
Appreciating the blessings God gave me

من با چیزهای ساده و کوچک غرق شادی می شوم …
با قدردانی از نعمت هایی که پروردگار به من ارزانی کرده

*****

Look back and thank God
Look front and trust God
He opens the doors no man can close and
He closes doors no man can open

به گذشته بنگر و خدا را شکر کن،
به آینده بنگر و به خدا اعتماد کن،
او درهایی را باز می کند که هیچ کس نمی تواند ببندد و
درهایی را می بندد که هیچ کس نمی تواند باز کند

*****

Even in the lonely road, trust in God and he will always be with you

حتی در جاده های تنهایی، به خداوند اعتماد کن و او همیشه در کنارت خواهد بود

*****

Oh Lord
please hold my hand
and lead my feet and my mouth and protect my mind
Thank you for always having my back

پروردگارا!
لطفا دست من را بگیر،
پاها و دهانم را هدایت کن و از ذهنم حفاظت کن،
از تو سپاسگزارم که همیشه پشت و پناهم هستی

در ادامه بخوانید : کپشن در مورد خدا