جملات تک خطی انگلیسی با معنی برای بیو

در ادامه این مقاله متن و جملات ناب تک خطی مفهومی و عاشقانه انگلیسی با معنی برای بیوی تلگرام، اینستاگرام و واتساپ را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

عکس پروفایل با متن انگلیسی عاشقانه
عکس پروفایل با متن انگلیسی عاشقانه

The purpose of our lives is to be happy

هدف زندگی ما شاد بودن است.

*****

بیو انگلیسی شاخ برای تلگرام

Life itself is the most wonderful fairy tale

زندگی خودش خارق العاده ترین افسانه است.

*****

I never dreamed about success, I worked for it

من هرگز رویای موفقیت را نمی دیدم، برای آن کار کردم.

*****

Believe you can and you’re halfway there

باور کنید می توانید و در نیمه راه هستید.

*****

Dream big and dare to fail

رویاهای بزرگ داشته باشید و جرات شکست خوردن هم داشته باشید.

*****

I have found the one whom my soul loves

من کسی را پیدا کردم که روح من او را دوست دارد.

*****

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه برای پروفایل
عکس نوشته انگلیسی عاشقانه برای پروفایل

A true love story never ends

داستان عشق واقعی هرگز تمام نمی شود.

*****

بیو انگلیسی زیبا

The best way to predict the future is to invent it

بهترین راه برای پیش بینی آینده، اختراع آن است.

*****

The only thing we have to fear is fear itself

تنها چیزی که باید از آن بترسیم، خود ترس است.

*****

He who angers you conquers you

کسی که شما را عصبانی کند شما را مغلوب می کند.

*****

Peace begins with a smile

صلح با یک لبخند آغاز می شود.

*****

Defeat is not bitter unless you swallow it

شکست تلخ نیست مگر اینکه آن را قورت دهید.

*****

If you want to be happy, be

اگر شما می خواهید شاد باشد، شاد باشد.

در ادامه بخوانید : جملات تک خطی برای بیو