دانلود آهنگ خارجی live is life از گروه opus + ترجمه آهنگ

آهنگ خارجی live is life از گروه opus
آهنگ خارجی live is life از گروه opus

دانلود آهنگ خاطره انگیز لایو ایز لایف (live is life) از گروه اتریشی opus با کیفیت بالا همراه با متن کامل ترانه و ترجمه فارسی آن

دانلود آهنگ لایو ایز لایف

متن انگلیسی و ترجمه فارسی آهنگ

All together now
حالا همه با هم
Live is life
زندگی زندگیه
Live is life
زندگی زندگیه
Live is life
زندگی زندگیه
When we all give the power
زمانی که ما همگی انرژی مون رو به نمایش بزاریم
We all give the best
همگی بهترین ها رو ارائه می دیم
Every minute of an hour
هر دقیقه یه ساعت رو هم
Don’t think about a rest
به استراحت فکر نکنید
Then you all get the power
و بعدش همه شما انرژی رو به دست میارید
You all get the best
و همه شما بهترین ها رو به دست میارید
When everyone gives everything
وقتی هر کس هر چیزی رو ارائه بده
And every song everybody sings
و هر آهنگی رو … هر کسی آواز می خونه
Then it’s life
و اون زندگیه
Live is life
زندگی زندگیه
Live is life
زندگی زندگیه
Live
زندگی
Live is life, when we all feel the power
زندگی زندگیه، وقتی همه ما انرژی رو احساس کنیم
Live is life, come on stand up and dance
زندگی زندگیه، بی خیال بلند شو و برقص
Live is life, when the feeling of the people
زندگی زندگیه، وقتی که احساسات مردم
Live is life, is the feeling of the band, yeah
زندگی زندگیه، احساس جمعی باشه، بله
When we all give the power
زمانی که ما همگی انرژی مون رو به نمایش بزاریم
We all give the best
همگی بهترین ها رو ارائه می دیم
Every minute of an hour
هر دقیقه از یه ساعت هم
Don’t think about a rest
به استراحت فکر نکنید
Then you all get the power
و بعدش همه شما انرژی رو به دست میارید
You all get the best
و همه شما بهترین ها رو به دست میارید
And everyone gives everything and every song
و هر کس هر چیزی رو و هر آهنگی رو ارائه می ده
Everybody sings
هر کسی آواز می خونه
Then it’s live
و این زندگیه
Live is life
زندگی زندگیه
Live
زندگی
Live is life
زندگی زندگیه
Live
زندگی
Live Is life
زندگی زندگیه
Live
زندگی
Live Is life
زندگی زندگیه
And you call when it’s over
و وقتی تمام شد تو فریاد می زنی
You call it should last
تو فریاد می زنی که اون باید ادامه داشته باشه
Every minute of the future
هر دقیقه از آینده
Is a memory of the past
خاطره ای از گذشته است
‘Cause we all gave the power
چون همه ما انرژی مون رو به نمایش گذاشتیم
We all gave the best
همه ما بهترین ها رو ارائه دادیم
And everyone gave everything and every song
و هرکس هر چیزی و هر آهنگی ارائه داد
Everybody sang
هر کسی آواز خوند
Live is life
زندگی زندگیه