20 دلنوشته زیبا دختر زمستان که باشی (من دختر زمستانم)

در ادامه این مطلب مجموعه ای از دلنوشته های زیبا دختر زمستانی که باشی… و من دختر زمستانم را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

دلنوشته های زیبا دختر زمستان که باشی
دلنوشته های زیبا دختر زمستان که باشی

دختر زمستان که باشی
آسمان برای بی قراری هایت آغوش باز می کند

*****

دختر زمستان که باشی درخت‌ های بی برگ، برف، باد و باران
با حال و هوای دلبرانه
ناخوداگاه تو را شیفته و عاشق می کند.

*****

من متولد زمستانم
من در دل برف های منجمد و آب های یخ زده متولد شده ام
به دنیا که آمدم خورشید پس ابرهای مه آلود گم شده بود
چشمان دنیا بارانی و خیس بود
وقتی متولد شدم شاپرکی پر نمی زد
تا چشم کار می کرد سفیدی و یکرنگی بود
من متولد زمستانم
اگر چه وقتی به دنیا آمدم دنیا سرد سرد بود اما
قلبم گرم گرم می تپید و شوق زندگی در رگ هایم جاری بود

*****

دلنوشته من دختر زمستانم

دختر زمستانم اما خدا گرمای مهربانی اش را در دلم دمیده است

*****

دختر زمستان که باشی حتی در سردترین فصل سال نیز
وجودت پر از گرما و آرامش است.

*****

من دختر زمستانم
دختر دی ماه
زنده به سکوت، زاده صبر
بر عکس تویی که فکر می کنی برف و سرما دردسر است
من می گویم سرما که می آید کم کم به هم نزدیک می شیم

*****

دختر زمستان که باشی
با آمدن زمستان
اوضاع برایت بهتر می شود.

*****

من دختر زمستانم
فصل سپیدی و دوست داشتن
فصل خوبی
فصلی که در آن هوا، هوای رفاقت است و همدلی

*****

دختر زمستان که باشی
با تماشای اولین دانه های سپید برف
سرشار از عشق و شور و شوق می شوی

*****

دختر زمستان که باشی
متولد گرم ترین قلب
در سرترین فصل سالی

*****

دلنوشته دختر زمستانی که باشی…

دختر زمستان که باشی
دانه های برف و باران وجودت را نوازش می کنند و
سرمای زمستان را چون معشوقی در آغوش می گیری،
دلت که بگیرد مانند آسمان ابری می شوی و
چشمانت خانه ی اشک های گرم می شود که تن سرد برف ها را آب می کند.

*****

دختر زمستان که باشی
مهربان تر می شوی… باران برایت مقدس است
و بی بهانه دیوانه ات می کند…
عاشق قدم زدن زیر باران، عاشق تنهایی
و موسیقی، عاشق محبت کردن به دیگران
و عاشق هم شوی گرم ترین عشق ممکن…!

*****

دختر زمستان که باشی
تمام وجودت را مدیون زمستانی
و تا همیشه عاشق زمستان می مانی

*****

من دُخترِ زمستانم
آشنا با برف و تگرگ… بیگانه با بهار..
دلگیر از تابستان و خشنود از رسیدن خزان
من دختر زمستانم، سرما را تاب می آورم

*****

من دختر زمستانم!
دستانم بوی لیمو می‌دهد و موهایم پرتقال،
در چشمانم بنفشه تکثیر می‌ شود
و لب‌ هایم با سرخی انار رقیب!

در ادامه بخوانید : دلنوشته های خاص زمستانی