دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک مناسب برای خانه های ایرانی 2017 – 96

مدل های جدید آشپزخانه های مدرن و شیک ایرانی و خارجی سال 2017 – 96

پرشین استار : امروزه آشپزخانه فقط مکانی برای پخت و پز محسوب نمی شود بلکه می توان آن را مکانی برای مکالمات، ناهار خوری، گردهمایی های اجتماعی و حتی جشن ها در نظر گرفت.

برای تغییر دکوراسیون آشپزخانه شما می توانید به قسمت هایی از آن رنگ های تیره اضافه کنید تا کنتراست زیبایی را با وسایل دیگر ایجاد کنند. برای شروع می توانید کابینت ها را به رنگ روشن و یا تیره رنگ آمیزی کنید چون نقطه ی کانونی آشپزخانه هستند و می توانند سلیقه ی شما را به تصویر بکشند.

آشپزخانه های مدرن مکانی برای جمع شدن و گفتگوی اعضای خانواده هستند پس بهتر است محیطی گرم و صمیمی باشند برای این منظور می توانید از ترکیب فلز و چوب برای وسایل آن استفاده کنید به عنوان مثال پایه ی میز فلزی و روی آن را چوبی استفاده کنید.

در اینجا می توانید نمونه هایی از دکوراسیون آشپزخانه های مدرن و شیک 2017 را ببینید!

دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 - 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 – 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 - 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 – 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 - 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 – 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 - 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 – 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 - 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 – 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 - 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 – 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 - 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 – 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 - 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 – 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 - 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 – 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 - 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 – 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 - 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 – 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 - 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 – 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 - 96
دکوراسیون آشپزخانه مدرن و شیک ایرانی 2017 – 96