دیالوگ های ماندگار و معروف سریال دارک (تاریک)

در ادامه این مقاله گزیده ای از بهترین دیالوگ های سریال دارک یا تاریک با بازی لوئیس هوفمان، اولیور مازوچی و یوردیس تریبل را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

بهترین دیالوگ های سریال دارک
بهترین دیالوگ های سریال دارک

* نوح (هانو) : غمی در چشمانش بود. غمی که گاهی اوقات در کسانی می بینید که می خواهند بمیرند اما زندگی اجازه نمی دهد.

* اچ. جی تانهاوس : چه می شود اگر هر آنچه از گذشته می آید تحت تاثیر آینده باشد.

* مارتا نیلسن : همه ما با یک پایان روبرو هستیم. افراد بالا مدت هاست که ما را فراموش کرده اند، آن ها درباره ما قضاوت نمی کنند. در مرگ من تنها هستم.

* نوح : مردم چیزی نیستند جز سرباز های یک صفحه شطرنج که توسط یک دست ناشناخته هدایت می شوند.

* آدام : فقط وقتی خود را از احساسات خلاص کنیم می توانیم واقعا آزاد باشیم.

* غریبه (یوناس کانوالد) : ما در کاری که انجام می دهیم آزاد نیستیم چون در آنچه می خواهیم آزاد نیستیم. ما نمی توانیم بر آنچه در اعماق ماست غلبه کنیم.

* میکل نیلسن : خوب و بد یک پرسش از دیدگاه است.

* اچ.جی تانهاوس : چیزهایی وجود دارد که ذهن کوچک ما هرگز درک نخواهد کرد.

* مارتا : همه ی ما با یک پایان روبه رو هستیم.

* غریبه : در پایان همه ما همان چیزی را دریافت خواهیم کرد که شایسته آن هستیم.

* نوح : ترس بدترین دشمن پیشرفت است.

* غریبه : اگر اکنون گذشته خود را تغییر دهم، آنچه هستم را تغییر خواهم داد.

* نوح : زندگی چیزی نیست جز مارپیچی از درد.

* یوناس (آدام) : آنچه می دانیم قطره است. چیزی که ما نمی دانیم … یک اقیانوس است.

* آدام : مرگ قابل درک نیست اما می توان با آن آشتی کرد.

* یوناس به مارتا : من و تو برای یکدیگر ساخته شده ایم هرگز چیز دیگری را باور نکن.

* میکل : خیلی چیز های کوچک در طول راه آشکار می شود.

* میکل : حقیقت چیز عجیبی است. می توانید سعی کنید آن را سرکوب کنید اما همیشه به سطح خود راه پیدا می کند.

* اچ. جی تانهاوس : تفکر ما توسط دوگانه گرایی شکل می گیرد. ورود و خروج، سیاه و سفید، خوب و بد همه چیز به صورت جفت مخالف ظاهر می شود اما این اشتباه است.

* آدام : زندگی یک هدیه است … برای کسانی که می دانند چگونه از آن استفاده کنند.

در ادامه بخوانید : دیالوگ های فیلم خشم و هیاهو