دیالوگ های ماندگار و معروف فیلم خشم و هیاهو

در ادامه این مقاله گزیده ای از بهترین دیالوگ های فیلم خشم و هیاهو با بازی نوید محمدزاده و طناز طباطبایی را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

دیالوگ های معروف فیلم خشم و هیاهو
دیالوگ های معروف فیلم خشم و هیاهو

* خسرو پارسا (نویــد محمدزاده) : یه بار میگم دوست دارم، تونستی درک کنی خوشبختت می کنم اما رفتی گشتی دیدی کسی مثل من عاشقت نیست حق نداری برگردی.

حنا (طناز طباطبایی) : اما….

خسرو : یا من یا گرگا…

* حنا : برم سر اصل مطلب؟

قاضی : بله اصل مطلب

حنا : مطمئنین؟

قاضی : یعنی چه خانم؟ مگه ما داریم اینجا بازی می کنیم؟ اصل مطلب را بفرمایید؟

حنا : من نکشتم!

* خسرو : من عاشقت شدم، نمی فهمی؟ من عاشقت شدم. تمام فکر و ذهنم تویی!

* خسرو : دیگه دوسم نداری نه؟

حنا : خسرو چی داری میگی؟

خسرو : هیچ وقت منا دوست داشتی؟

* حنا : عکست جلومه دارم می بینمت.

خسرو : حنا؟ حنا.. حنا.. حنا.. حنا.. حنا.. حنا.. حنا دوست دارم تا صبح صدات کنم!

* حنا : ظاهرا زندگی من به همه ربط داره جز به خودم!

* حنا : داشت دروغ می گفت ولی من دوست داشتم باور کنم!

* خسرو : وقتی یکی و دوست نداشته باشن، حذفش می کنن …

مامور مصاحبه کننده : کیا؟

خسرو : مردم.

* حنا : می دونستنی ازت متنفرم؟

خسرو : واسه چی امضا گرفتی؟

* خسرو : من خوانندم… جناب قاضی. تقریبا همه منا میشناسن، از ترس… آبروم نگفتم.

در ادامه بخوانید : بهترین دیالوگ های فیلم جوکر 2019