سخنان و جملات کوتاه و آموزنده نیکولا تسلا

در ادامه این مطلب سخنان و جملات زیبا و آموزنده نیکولا تسلا در مورد موفقیت را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

جملات زیبا و کوتاه از نیکولا تسلا
جملات زیبا و کوتاه از نیکولا تسلا

A new idea must not be judged by its immediate results

یک ایده جدید را نباید با نتایج فوری آن قضاوت کرد.

*****

من کتاب و مطالعه را بیشتر از هر چیزی دوست دارم.

*****

اگر نفرت های شما به برق تبدیل شوند، همه دنیا روشن خواهد شد.

*****

اختراع مهم ترین محصول مغز خلاق انسان است،
هدف نهایی این اختراعات تسلط کامل ذهن انسان
بر جهان مادی و برطرف کردن نیازهای انسان است.

*****

اکثر افراد چنان در اندیشه جهان خارج از خود فرو رفته اند
که کاملا از آنچه در درونشان می گذرد، غافل هستند.

*****

Be alone, that is the secret of invention
be alone, that is when ideas are born

تنها باش، این رمز اختراعات جدید است.
اگر تنها باشید، آن وقت است که ایده ها متولد می شوند.

*****

صلح فقط می تواند به عنوان یک نتیجه طبیعی از روشنگری جهانی
و ادغام نژادها باشد و ما هنوز با این حقیقت سعادتمندانه فاصله داریم.

*****

سخنان آموزنده نیکولا تسلا
سخنان آموزنده نیکولا تسلا

رهبران موفق همیشه افرادی بوده و هستند که مطالعه داشته اند

*****

آرزویی که مرا در تمام کارهایم راهنمایی می کند و پیش می برد،
تمایل به استفاده از نیروهای طبیعت برای خدمت به بشریت است.

*****

اگر چه فکر و عمل جدا از هم هستند،
اما مانند ستارگان آسمان به هم پیوند می خورند..
این پیوندها هیچ گاه دیده نمی شوند،
اما ما می توانیم آن ها را احساس کنیم.

*****

من فقط می توانستم از طریق نظم شخصی
به موفقیت در زندگی خود دست پیدا کنم
و آن را اعمال می کردم تا زمانی که آرزو و اراده ام یکی شود.

*****

از بین همه مقاومت های اصطکاکی (نیرویی که مانع حرکت می شود)،
آن چیزی که بیشتر باعث عقب ماندگی حرکت انسان می شود
جهل است.

*****

سخنان قصار و انگلیسی از نیکولا تسلا
سخنان قصار و انگلیسی از نیکولا تسلا

If you want to find the secrets of the universe
think in terms of energy, frequency and vibration

اگر می خواهید اسرار جهان را کشف و پیدا کنید،
از منظر انرژی و فرکانس و ارتعاش فکر کنید.

*****

بگذارید آینده حقیقت را بگوید و
هر چیز را با توجه به کار و موفقیت آن ارزیابی کنید.

*****

من هیچ گاه در پیاده کردن ایده هایم عجله نمی کنم،
وقتی ایده جدیدی به ذهنم می رسد ابتدا آن را در ذهن خود تصور می کنم
طوری که گویی آن ر ا به طور کامل در ذهن خود می سازم..
وقتی طوری آن را تصور کردم و در ذهنم ساختم که دیگر هیچ عیب و نقصی نداشت
آن را روی ماکت پیاده می کنم.

*****

همه ما اشتباه می کنیم و بهتر است آن ها را قبل از شروع مرتکب شویم.

در ادامه بخوانید : سخنان زیبا و آموزنده آلبرت انیشتین