جملات و سخنان الهام بخش بزرگان در مورد دریا و اقیانوس

در ادامه این مطلب مجموعه ای از جملات و سخنان زیبا و الهام بخش بزرگان در مورد دریا و اقیانوس را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

سخنان الهام بخش بزرگان در مورد دریا و اقیانوس
سخنان الهام بخش بزرگان در مورد دریا و اقیانوس

Life is like the ocean, it goes up and down
زندگی مانند اقیانوس است، بالا و پایین دارد!

 ونسا پارادیس

*****

در برابر آفتاب زندگی کنید، در دریا شنا کنید، هوای وحشی را بنوشید

 رالف والدو امرسون

*****

The sea does not like to be restrained
دریا دوست ندارد که مهار شود..

ریک ریوردان

*****

بگذارید امواج شما را تا جایی که نور نمی تواند، حمل کند!

 موهیت کاوشیک

*****

حتی بالای رودخانه به اقیانوس اعتقاد راسخ دارد

ناشناس

*****

بوی دریا و آسمان را حس کن، بگذار روح و روانت پرواز کند

 وان موریسون

*****

بگذار دریا تو را آزاد کند..!

*****

چقدر احمقانه است که باور کنیم ما قدرتمندتر از دریا یا آسمان هستیم

 روتا سپتیس

*****

The sea is a desert of waves, A wilderness of water
دریا بیابانی از امواج است، بیابانی از آب..

 لنگستون هیوز

*****

جملات بزرگان جهان در مورد دریا
جملات بزرگان جهان در مورد دریا

گاهی اوقات در تغییر امواج،
جهت واقعی خود را پیدا می کنیم!

*****

 اقیانوس یک هماهنگ کننده قدرتمند است!

 ویلیام وردزورث

*****

ابدیت با جزر و مد اقیانوس آغاز و پایان می یابد..

ناشناس

*****

هر کدام از ما به طور جداگانه، یک قطره هستیم،
پس با هم یک اقیانوس را تشکیل می دهیم…

 ریونوسوکه آکوتاگاوا

*****

مثل ساحل آرام باش
تا دیگران مثل دریا، بی قرارت باشند

****

جزر و مد همه قایق ها را بلند می کند!

 شان لماس

*****

بسیاری از مردم به دریا حمله می کنند، من به آن عشق می ورزم

 ژاک کوستو

*****

دریا..
هنگامی که طلسم خود را ایجاد می کند،
فرد را برای همیشه در شبکه شگفتی خود نگه می دارد

 ژاک کوستو

*****

I need vitamin sea
من به ویتامین دریا نیاز دارم…

ناشناس

در ادامه بخوانید : متن در مورد دریا