سخنان و جملات بزرگان در مورد زیبایی

در این مقاله سخنان و جملات زیبا و کوتاه بزرگان در مورد زیبایی های زندگی، طبیعت، خلقت و زیبایی های چهره زن ارائه شده است. با پرشین استار همراه باشید؛

سخنان بزرگان درباره زیبایی
سخنان بزرگان درباره زیبایی

هر چیزی در طبیعت زیبایی دارد
فقط همه ی آدم ها آن را نمی بینند.
کنفوسیوس

*****

زیبایی یک زن در حالت صورت او نیست
زیبایی واقعی در روح یک زن منعکس می شود
زیبایی زن با گذشت سال ها رشد می کند.
آدری هپبورن

*****

از بین دو جایزه اصلی زندگی
یعنی زیبایی و حقیقت
اولین جایزه را در یک قلب دوست داشتنی
و دومی را در دست کارگر پیدا کردم.
جبران خلیل جبران

*****

مهم نیست که یک زن چقدر ساده باشد
اگر صداقت روی چهره او نوشته شود
او زیبا خواهد بود.
النور روزولت

*****

زیبایی یک موجود زنده اتم هایی نیستند که به درون آنها وارد می شوند
بلکه نحوه ترکیب آن هاست.
کارل ساگان

*****

زیبایی
مانند حقیقت و عدالت
در درون ما زندگی می کند.
جورج بانکروفت

*****

همه ی چیزها زیبا هستند اگر آنها را دوست داشته باشید.
ژان آنویل

*****

جملات بزرگان درباره زیبایی
جملات بزرگان درباره زیبایی

زیبایی یک زن در چشمان او دیده می شود
چون چشم ها دروازه قلب او هستند
جایی که عشق در آن زندگی می کند.
آدری هپبورن

*****

زیبایی قدرت تغییر ما
و زندگی ما را دارد.
ریسا میکنبرگ

*****

رنگین کمان را کالبد شکافی نکنید
به عبارت دیگر
با تجزیه و تحلیل بیش از حد
یک پدیده زیبا را از بین نبرید.
دنیس لافرانس

*****

هرکسی توانایی دیدن زیبایی را حفظ کند هرگز پیر نمی شود.
فرانتس کافکا

*****

آنچه انجام می دهید
طرز تفکر شما را زیبا می کند.
اسکات وسترفلد

*****

فقط به این دلیل که زیبا و کامل هستید
نباید مغرور شوید.
ویلیام گلدمن

*****

زیبایی با قضاوت چشم خریداری می شود.
ویلیام شکسپیر

*****

زیبایی سایه خدا بر جهان خلقت است.
گابریلا میسترال

*****

سخنان بزرگان در مورد زندگی زیبا
سخنان بزرگان در مورد زندگی زیبا

من به بدبختی ها فکر نمی کنم
بلکه به زیبایی هایی که هنوز باقی مانده اند فکر می کنم.
آن فرانک

*****

زیبایی لحظه ای شروع می شود
که تصمیم می گیرید خودتان باشید.
کوکو شنل

*****

زیبایی یک نگرش است.
ناشناس

*****

برخی از مسیرهای زیبا در زندگی را نمی توان بدون گم شدن کشف کرد.
ارول اوزان

*****

بیایید برای زیبایی واقعیت خود زندگی کنیم.
تام رابینز

*****

زیبایی در چهره نیست
زیبایی یک نور در قلب است.
جبران خلیل جبران

در ادامه بخوانید : سخنان بزرگان در مورد دوست داشتن خود