20 سخنان معروف و زیبا از وینستون چرچیل

در ادامه این مطلب جملات و سخنان ناب و مفهومی وینستون چرچیل سیاست‌مدار، افسر ارتش و نویسنده بریتانیایی را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

جملات ناب و زیبای وینستون چرچیل
جملات ناب و زیبای وینستون چرچیل

اگر بایستی و به هر سگی که پارس می کنه سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نخواهی رسید.

*****

ملتی که گذشته خود رو فراموش کنه آینده ای نداره.

*****

موفقیت نهایت نیست، شکست کشنده نیست: این شجاعتِ ادامه دادن است که مهمه.

*****

متفکرِ مثبت اندیش، نامرئی رو می بینه، نامحسوس رو احساس می کنه، و به غیر ممکن دست پیدا می کنه.

*****

موفقیت عبارت است از رفتن از شکستی به شکست دیگه بدونِ از دست دادن اشتیاق.

*****

سخنان قصار وینستون چرچیل

همه چیزهای بزرگ ساده هستن و بسیاری از اون ها رو می توان در یک کلمه بیان کرد:
آزادی، عدالت، شرافت، وظیفه، رحمت، امید.

*****

سخنان معروف وینستون چرچیل
سخنان معروف وینستون چرچیل

یک بدبین سختی رو در هر فرصتی می بینه.
یک خوشبین فرصت رو در هر سختی می بینه.

*****

ما با اون چه به دست میاریم امرار معاش می کنیم،
اما با اون چه می دیم زندگی می کنیم.

*****

تلاش مستمر – نه قدرت یا هوش – کلید باز کردن پتانسیل ماست.

*****

شجاعت چیزیه که برای ایستادن و صحبت کردن لازمه.
همین طور شجاعت چیزیه که برای نشستن و گوش دادن لازمه.

*****

جملات ماندگار چرچیل

ملتی که نتونه قهرمانان خودش رو گرامی بداره، به زودی قهرمانی نخواهد داشت.

*****

یک مرد با اعتقاد بر صد نفر که فقط عقیده دارن غلبه خواهد کرد.

****

موفقیت بزرگ همیشه با خطر شکست بزرگ همراه است.

*****

هرگز از چیزی که نمی تونی یک روز رو بدون فکر کردن به اون بگذرونی، دست نکش.

*****

قبل از این که حقیقت فرصت پیدا کنه که شلوارش رو بپوشه، یک دروغ نیمی از جهان رو رفته.

*****

وقتی دشمنی در درون نباشه، دشمنان بیرونی نمی تونن به شما صدمه بزنن.

*****

اگر دو نفر در همه چیز به توافق برسند، یکی از اون ها غیر ضروریه.

*****

شما با فقیرتر کردن ثروتمندان، فقرا رو ثروتمند تر نمی کنید.

*****

بزرگ ترین ترس شما توسط تخیل شما ایجاد میشه. تسلیم اون ها نشید.

*****

همه انسان ها اشتباه می کنن، اما فقط انسان های عاقل از اشتباهات خود درس می گیرن.

در ادامه بخوانید : جملات ناب و ماندگار آبراهام لینکلن