متن کامل شعر به کجا چنین شتابان شفیعی کدکنی

در ادامه این مقاله متن کامل شعر زیبای به کجا چنین شتابان، که یکی از شعرهای مشهور محمدرضا شفیعی کدکنی است را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

شعر کامل به کجا چنین شتابان
شعر کامل به کجا چنین شتابان

به کجا چنین شتابان؟
گَوَن از نسیم پرسید

دل من گرفته زینجا
هوس سفر نداری

ز غبار این بیابان؟
همه آرزویم اما

چه کنم که بسته پایم
به کجا چنین شتابان؟

به هر آن کجا که باشد
به جز این سرا سرایم

سفرت به خیر!‌ اما
تو و دوستی، خدا را

چو از این کویر وحشت
به سلامتی گذشتی

به شکوفه ها، به باران
برسان سلام ما را…

در ادامه بخوانید : شعر نو کوتاه