متن کامل شعر دختر و بهار از فروغ فرخزاد + عکس نوشته

در ادامه این مقاله متن کامل شعر زیبای دختر و بهار، یکی از غزل های معروف فروغ فرخزاد است که در وصف بهار سروده شده را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

متن شعر کامل دختر و بهار
متن شعر کامل دختر و بهار

دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت
ای دختر بهار حسد می برم به تو

عطر و گل و ترانه و سر مستی ترا
با هر چه طالبی بخدا می خرم ز تو

بر شاخ نوجوان درختی شکوفه ای
با ناز می گشود دو چشمان بسته را

میشست کاکلی به لب آب تقره فام
آن بال های نازک زیبای خسته را

خورشید خنده کرد و ز امواج خنده اش
بر چهر روز روشنی دلکشی دوید

موجی سبک خزید و نسیمی به گوش او
رازی سرود و موج بنرمی از او رمید

خندید باغبان که سرانجام شد بهار
دیگر شکوفه کرده درختی که کاشتم

دختر شنید و گفت چه حاصل از این بهار
ای بس بهارها که بهاری نداشتم

خورشید تشنه کام در آن سوی آسمان
گویی میان مجمری از خون نشسته بود

میرفت روز و خیره در اندیشه ای غریب
دختر کنار پنجره محزون نشسته بود..

در ادامه بخوانید : شعر های زیبا و کوتاه از فروغ فرخزاد