متن کامل شعر به حباب نگران لب یک رود قسم (زیباترین قسم) از کیوان شاهبداغی

شعر زیباترین قسم یکی از اشعار به یاد ماندنی کیوان شاهبداغی که در برخی منابع به اشتباه به سهراب سپهری ربط داده شده است و در وصف زندگی و زیبایی ها و سختی های آن سروده شده است.

شعر به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت
شعر به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت

در ادامه این مقاله متن کامل شعر به حباب نگران لب یک رود قسم از کیوان شاهبداغی را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت
غصه هم می گذرد
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند..
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مـپوشان هرگز…!!
زندگی ذره کاهیست
که کوهش کردیم
زندگی نام نکویی ست
که خارش کردیم
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار
زندگی نیست بجز دیدن یار
زندگی نیست بجز عشق
بجز حرف محبت به کسی
ورنه هرخار و خسی
زندگی کرده بسی
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد
دوسه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد.
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم …

” شاعر : کیوان شاهبداغی

در ادامه بخوانید : گزیده ای از اشعار سهراب سپهری